U trendu

NBS: Poglavlje 17 doprinosi makroekonomskoj stabilnosti

Narodna banka Srbije (NBS) saopštila je da će današnje otvaranje pristupnog poglavlja o ekonomskoj i monetarnoj politici pomoći u održavanju makroekonomsku stabilnost i unapredjenju konkurentnost, kao i rastu domaće privrede na tržišnim principima.

NBS je saopštila da je domaće zakonodavstvo u oblasti ekonomske i monetarne politike „u najvećoj mogućoj meri“ uskladjeno s pravnim tekovinama EU, ali da je radi potpune uskladjenosti Srbija predvidela odredjene izmene i dopune ključnih zakona iz te oblasti.

Radi potpune uskladjenosti s tekovinama EU, potrebno je promeniti Zakon o Narodnoj banci Srbije i Zakon o budžetskom sistemu, najkasnije do kraja 2021. godine.

„Korist od otvaranja poglavlja 17 za Srbiju leži u tome što će Srbija uz pomoć modernog zakonodavstva po EU standardima u oblasti ekonomske i monetarne politike nastaviti da održava makroekonomsku stabilnost i unapredjuje konkurentnost i rast domaće ekonomije koja počiva na tržišnim principima i slobodnoj konkurenciji. Ovo se obezbedjuje putem održavanja stabilnosti cena, stabilnosti javnih finansija, strukturnim ekonomskim reformama i unapredjenju domaćeg poslovnog okruženja“, navela je NBS.

Pravne tekovine EU u oblasti monetarne politike odnose se na nezavisnost centralne banke i zabranjuju centralnim bankama direktno finansiranje javnog sektora, kao i privilegovan pristup javnog sektora finansijskim institucijama.

NBS je navela da se od novih država članica očekuje da teže ispunjenju kriterijuma za usvajanje evra, kao i da dok ne pristupe evrozoni politiku deviznog kursa tretiraju kao stvar od zajedničkog interesa EU.

Srbija je danas u Briselu pored pristupnog poglavlja 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici otvorila i poglavlje 18 o statistici. S tim poglavljima Srbija je otvorila 16 poglavlja, od ukupno 35, dok su dva privremeno zatvorena.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.