U trendu

NBS usvojila propise koji bi trebalo da olakšaju položaj dužnika

BEOGRAD – Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) usvojio je danas dva propisa koja bi trebalo da olakšaju položaj dužnika u Srbiji, kako onih koji imaju gotovinske i potrošačke zajmove, tako i onih sa stambenim kreditima.

Kako je saopšteno iz Narodne banke Srbije, reč je o dopuni odluke o adekvatnosti kapitala banke i izmeni odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima.

Iz NBS pojašnjavaju da je prvom, usvojenom dopunom odluke o adekvatnosti kapitala banke, omogućeno bankama da fizičkim licima koja su u finansijskim poteškoćama, restrukturiraju potraživanje po osnovu potrošačkog, gotovinskog ili drugog sličnog kredita na ročnost za tri godine dužu u odnosu na važeće regulatorno rešenje.

To znači da će banka dužniku, koji se suočava sa problemima u izmirivanju obaveza, moći da produži rok za otplatu ove vrste kredita, tako da taj rok za gotovinske i potrošačke kredite bude kraći od devet godina, a za potrošačke kredite za kupovinu motornih vozila od 11 godina.

U okviru ovih rokova, dužniku će moći da se odobri ustupak u vezi sa otplatom potraživanja, bez obzira na stepen njegove kreditne zaduženosti u trenutku restrukturiranja.
Iz NBS dodaju da će banke ove ustupke moći da sprovode kako na svoju inicijativu uz pristanak dužnika, tako i postupajući po zahtevu dužnika nakon koga banka oceni da postoje činjenice i okolnosti koje su uticale na pogoršanje finansijskog položaja dužnika a time na mogućnost da on uredno izmiruje svoje obaveze.

Rok u kome dužnik može podneti zahtev banci za odobravanje restrukturiranja po novim pravilima nije ograničen, ali se restrukturiranje na ovaj način može sprovesti samo jednom.

Iako je reč o mogućnosti, ne i obavezi za banku, iz NBS objašnjavaju da je ovim propisom stvoren okvir u kome su banke podstaknute da građanima kojima je to zaista potrebno izađu u susret i pomognu dužnicima da lakše izmire svoja dugovanja.

Ova odluka stupiće na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije.
Drugom, odnosno izmenom odluke o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima, produžena je primena mere usmerene na olakšavanje uslova otplate stambenih kredita građanima.

Ona znači da će banke i tokom cele sledeće godine dužnicima moći da ponude olakšice u vidu produžavanja roka otplate stambenih kredita za najduže pet godina, a da se to produženje ne reflektuje na regulatorni tretman potraživanja.

Tako je, ističu iz NBS, omogućen nastavak podsticaja bankama da produže rok otplate stambenih kredita za dodatnih pet godina u odnosu na inicijalno ugovorenu ročnost, što u trenutnim okolnostima rasta euribora u kratkom roku može smanjiti pritisak na korisnike stambenih kredita sa varijabilnim kamatnim stopama i sprečiti porast problematičnosti stambenih kredita.

Iz NBS isticu da u uslovima neophodnog zaoštravanja monetarne politike, centralna banka ovim odlukama pokazuje odlučnost da sa stanovišta svojih zakonskih ovlašćenja pruži podršku građanima i istovremeno očuva stabilnost bankarskog sektora.

„Kontinuiranim kreiranjem podsticajnog ambijenta omogućeno je bankama da dužnicima kojima je to zaista potrebno obezbede neophodne olakšice, a klijenti koji imaju teškoće u otplati kredita treba da u neposrednoj komunikaciji s poslovnim bankama ugovore optimalno rešenje kojim će prevazići probleme“, navode iz Narodne banke Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar