Novi pravilnik za bolji kvalitet cevi od plastičnih masa

BEOGRAD – Grupacija proizvođača plastičnih proizvoda Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije (PKS), pokrenula je u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva i uz učešće Instituta IMS, inicijativu za izradu pravilnika u oblasti proizvodnje cevi od plastičnih masa.

„Ova inicijativa je rezultat potrebe da se podzakonskim aktima utvrdi zakonski okvir za ocenjivanje usaglašenosti građevinskih proizvoda iz neharmonizovane oblasti, kao što su plastične cevi za vodu“, izjavio je Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala (PKS).

Ovakav dokument bi, kaže, pre svega doprineo kvalitetu proizvoda koji bi se svugde sa istim standardima proizvodio, a pomogao bi i pri usaglašavanju zahteva koji proizvođači moraju da ispune prilikom učešća na tenderima, jer su se do sada susretali sa različitim zahtevima, različitim formama izjava o usaglašenosti kao i različitim tumačenjima dokumentacije.

Ovim pravilnikom bi se detaljno definisale tehničke specifikacije za proizvode iz ove oblasti kao i sistem sertifikacije kojim bi se dokazivala usaglašenost proizvoda sa zadatim performansama prilikom stavljanja u promet, navodi se u saopštenju PKS.

Dokument treba da bude rezultat dogovora i aktivne diskusije, imajući u vidu da doprinosi standardizovanju kvaliteta proizvoda što je krajnji interes svih proizvođača.

Proizvođači plastičnih cevi su dobar primer kako zajednički interes državnih organa i privrede rezultira konkretnim rezultatom, tj. predlogom Pravilnika o tehničkim zahtevima za elemente sistema cevovoda od plastičnih masa za snabdevanje vodom i za odvodnjavanje i kanalizaciju.

Kada su u pitanju cevi i creva od plastike, u 2018. godini beleži se suficit u spoljnotrgovinskoj razmeni od 138 miliona evra. Izvezeno je 43,401 tona u ukupnoj vrednosti 214 miliona evra, a uvezeno 17,646 tona za 76 miliona evra.

Najviše se izvoze cevi i creva od ostalih plastičnih masa, ali i cevi od PE i PVC-a, dok se najviše uvoze pribor za cevi i creva od plastičnih masa, navodi PKS u saopštenju.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.