Odbor usvojio finansijske planove Fiskalnog savet i Komisije

BEOGRAD – Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava danas je dao saglasnost na finansijske planove Fiskalnog saveta i Komisije za hartije od vrednosti za sledeću godinu i uputio ih Skupštini Srbije na raspravu i odlučivanje.

Fiskalni savet na raspolaganju za rad u sledećoj godini imaće 51,2 miliona dinara a Komisija za hartije od vrednosti 127,1 miliona dinara od čega su 124,6 miliona dinara planirani prihodi od tarife.

Najveći deo planiranih sredstava Fiskalni savet potroši na plate zaposlenih i naknade za angažovanje a i u 2021. godini broj zaposlenih i angažovanih po ugovorima o privremeno – povremenim poslovima neće se menjati.

Član Fiskalnog saveta Nikola Altiparmakov na sednici odbora rekao da pored tri člana koje je izabrala Narodna skupština, taj savet ima 17 sistematizovanih radnih mesta od kojih je devet popunjeno, a da su tri lica angažovana ugovorima o privremeno – povremenim poslovima.

Odgovarajući na interesovanje predsednice Odbora Aleksandre Tomić o poslovnom prostoru, on je rekao da Fiskalni savet po ugovoru koristi šest kancelarja Narodne banke Srbije i plaća troškove. Naveo je i da Fiskalni savet usluge interne revizije ostvaraje po ugovoru sa Ministarstvom finansija.

Kako je istakao, i rad novog člana profesora Bojana Dimitrijevića biće plaćan kao naknada kao što je to slučaj i sa profesorom Pavlom Petrovićem.

Predsednik Komisije za hartije od vrednosti Marko Janković, rekao je da to regulatorno telo očekuje u sledećoj godini nove prihode u skladu sa novim zakonima o reviziji, alternativnim investicionim fondovima i investicionim fondovima.

Najavio je i da će ubrzo doći do izmena i dopuna finansijskog plana, jer će se tarifa Komisije menjati zbog Zakona o digitalnoj imovini a i kada bude donet novi zakon o tržištu kapitala.

Janković je rekao da su među rashodima Komisije dominatne plate 44 zaposlena lica i članova tog regulatornog tela koje su planirane na godišnjem nivou na sumu od 90,3 miliona dinara.

Odbor je dao saglasanost i na izmene i dopune finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2020. godinu.

Sve odluke članovi ovog skupštinskog radnog tela doneli su jednoglasno.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.