U trendu

Održana prva sednica Saveta za kvalitet proizvoda

BEOGRAD – Prva sednica Saveta za kvalitet proizvoda održana je danas u Beogradu, a na njoj je poručeno da je Savet osnovan s ciljem unapređenja infrastrukture kvaliteta proizvoda kako bi se srpsko privredno tržište što pre približilo standarima Evropske unije.

Sednicom je predsedavao državni sekretar u Ministarstvu privrede Milan Ljušić koji je rekao da je Ministarstvo privrede, pored mnogih podsticaja privrednicima, ove godine po prvi put izdvojilo sredstva za sufinansiranje troškova za usluge iz oblasti infrastrukture kvaliteta.

Ljušić je objasnio da će se raspoloživa sredstva odobravati preko Razvojne agencije Srbije (RAS), refundacijom u visini od 40 odsto, odnosno 60 odsto opravdanih troškova i naveo da je izdvojeno 50 miliona dinara za ovu godinu.

Dodao je da će se sredstva odobravati za sprovođenje postupaka ocenjivanja usaglašenosti proizvoda sa zahtevima srpskih i inostranih tehničkih propisa, za uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodno priznatih standarda sistema menadžmenta i za nabavku srpskih standarda kod Instituta za standardizaciju Srbije.

Objasnio je da je cilj te finansijske podrške da privrednici povećaju stepen korišćenja standarda prilikom projektovanja, proizvodnje i kontorle proizvoda, a u skladu sa međunarodnim priznatim standardima.

To će, kako je naveo, povećati bezbednost i kvalitet naših proizvoda i usluga, olakšaće pristup naših proizvoda inostranim tržistima i povećati konkurentost srpske privrede, a naročito malih i srednjih preduzeća.

„Ministarstvo privrede zaduženo je za pitanja u oblasti infrastrukture kvaliteta i neprekidno radi na obezbeđivanju zakonodavne osnove i uslova za rad privrede, usaglašene sa pravnim tekovinama EU, koji će značajno olakšati integraciju naše privrede u EU“, rekao je Ljušić.

Istakao je da je Vlada Srbije na sednici održanoj 13. januara ove godine donela Odluku o obrazovanju Saveta za kvalitet, kao stručnog savetodavnog tela, sa ciljem razvoja oblasti infrastrukture kvaliteta.

Ljušić je kazao da će Savet za kvalitet pratiti i analizirati sprovođenje aktivnosti u oblasti infrastrukture kvaliteta, davati mišljenja i preporuke, razmatrati pitanja od značaja i unapređenje infrastrukture kvaliteta u Srbiji.

Naime, Narodna skupština Srbije je tokom prošle godine usvojila tri sistemska zakona iz oblasti infrastrukture kvaliteta i to Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti, Zakon o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji i Zakon o predmetima od dragocenih metala.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar