U trendu

Oko 90 odsto obvaznika APR prijavilo stvarne vlasnike

BEOGRAD – Direktor Agencije za privredne registre Milan Lučić izjavio je da je do sada oko 152.000 pravih lica ispunilo obavezu da prijavi stvarne vlasnike i upravljačku strukturu, što je 89 odsto prvanih lica evidentiranih u centralnom registru APR.

„Evidencija je zasnovana na zakonu koji obavezuje evidentiranje stvarnih vlasnika za sve forme privrednih društava, osim javnih akcionarskih društava, zadruge, ogranke stranih privrednih društava, udruženja i poslovna udruženja, ustanove, kao i strana predstavništva. Svi imaju obavezu da u roku do 15 dana evidentiraju stvarne vlasnike, a ako dođe do promene vlasničke ili upravljačke strukture, dužni su da prijave i te promene“, rekao je Lučić za Tanjug.

Istakao je da je uspostavljanjem ove elektronske evidencije Srbija napravila značajan iskorak, jer evidencija ima dvojaku ulogu.

Prvo da poboljša transparentnost u poslovnom svetu, kako bi svako zainteresovan mogao na sajtu APR da proveri stvarne vlasnike, a drugo da organima kontrole države, kao što su Poreska uprava, MUP, Uprava za sprečavanje pranje novca, tužilaštvo i Narodna banka Srbije omogući da iz svog delokruga rada u domenu borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma što efikasnije deluju.

„Do sada je tu obavezu ispunilo oko 152.000 obveznika, što je 89 odsto od ukupnog broja. Obaveza APR-a je da podnosi prekršajne prijave protiv obveznika, odnosno zastupnika, ako tu obavezu nisu do sada izvršili“, rekao je Lučić.

On je naveo da je u toku izrada izmena zakona kojim će ova materija biti dodatno regulisana, a koji će biti usklađen sa Akcionim palnom za sprovođenje Strategije za borbu pritiv pranja novca od 2022. do 2024. godine i naglasio da je u nacrtu dosta novina, pre svega, u pogledu definicije pojma stvarni vlasnik.

„U prethodnom periodu smo bili svedoci da su određena pravna lica u javnost iznosila detalje o tome da su neka fizička lica davala ogromne novčane pozajmice, gotovo altruistički, da bi pomogla rad tog pravnog lica. Smernice međunarodnih organizacija kažu da se ta fizička lica moraju evidentirati, jer skoro po pravilu, iako ih nigde nema u organizacionoj strukturi pravnog lica, imaju odlučujući uticaj na donošenje odluka u tom pravnom licu“, najavio je Lučić.

Dodao je da je do sada obveznik upisivao podatke o pravom vlasniku samo u evidenciju i potvrđivao to kvalifikovanim certifikatom, dok je dokumentaciju iz koje se vidi zbog čega je konkretno fizičko lice upisano kao stvarni vlasnik imao obavezu da drži u svojim poslovnim knjigama u svom poslovnom prostoru i da je da na uvid organima kontrole.

„U ovom Nacrtu zakona predviđeno je da će svi obveznici biti dužni da tu dokumentaciju dostave na centralnu evidenciju portala APR i da ona ne bude dostupna široj javnosti, već samo organima kontrole koji tako mogu vrlo lako da ih koriste i još brže identifikuju eventualne pretnje našem poslovnom ambijentu“, rekao je Lučić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar