Podsticajima za privlačenje talenata do uštede 8.000 evra

BEOGRAD – Podsticaji koje Srbija, u okviru paketa podrške razvoju inovativne privrede, daje poslodavcima za privlačenje talenata, omogućavaju uštede koje na mesečnom nivou mogu da budu 650 evra ili oko 8.000 evra godišnje, na bruto iznos mesečne zarade oko 2.000 evra.

Kako bi poslodavci u Srbiji došli do visokoobrazovne radne snage i kako bi se omogućio razvoj inovativne privrede, Vlada Srbije je donela dva ključna podsticaja koja se odnose na poreske olakšice i na omogućavanje dobrih početnih pozicija za razvijanje ideja, kaže poreski ekspert i jedan od autora podsticaja Svetislav Kostić.

Dva ključna podsticaja odnose se na umanjenje poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca u periodu od pet godina, kao i na oslobođenje od poreza i doprinosa za osnivače startapa na period od tri godine.

U osmišljavanju podsticaja za privlačenje talenata, Srbija se vodila holandskim rešenjima.

Na onlajn radionici na kojoj je predstavio dva ključna podsticaja, Kostić kaže da je Holandija iz perspektive privlačenja radne snage u nezavidnoj poziciji, jer je okružena sa tri dominantna tržišta od kojih svako ima veću snagu za privlačenje talenata.

Naveo je da tako holandska privreda mora da nastoji se nametne u borbi za talentovanu radnu snagu sa tri konkurenta – Francuskom, Velikom Britanijom i Nemačkom.

Vodeći se holandskim rešenjima na koja su se oslanjale zemlje sa sličnim problemima, Kostić kaže da je Srbija tako osmislila podsticaj vezan za povratnike i za strance, koji uključuje i zaposlene u multinacionalnim kompanijama.

Kako bi se srpskim poslodavcima omogućilo da privuku radnu snagu koju ne mogu da nađu na srpskom trižištu i kako bi se doprinelo i poboljšanju naše demografske slike, Kostić je rekao da su podsticaji usmereni na to da se mlađima od 40 godina koji su na školovanju ili rade u inostranstvu pomogne da donesu odluku da se vrate u Srbiju.

To je, kaže, omogućeno predviđenim mehanizmima umanjenja poreza i doprinosa za zapošljavanje povratnika i stranaca tako što omogućava poslodavcima da nude što je moguće veće zarade sa manje troškova.

Naveo je da je taj podsticaj ograničen na porez na zarade i da se ne primenjuje na godišnji porez na dohodak građana.

Relativno negativna strana ovog podsticaja, kaže Kostić, jeste da se za vreme trajanje ovog podsticaja od pet godina od zaključenja prvog ugovora o radu na neodređeno, osnovica za starosnu penziju izračunava na nešto više od 70.000 dinara, a ne na ceo iznos plate.

Drugi podsticaj vezan je za osnivače inovativnih startapova i važi samo za novosnovana privredna društva mlađa od tri godine.

Kostić kaže da ljudi koji imaju dobru ideju za razvijanje aplikacije, igrice ili patenta, kao i znanje, mogu da osnuju privredno društvo, uz uslov da imaju pojednačno najmanje pet odsto udela u vlasništvu i da nađu finansijera koji će da uloži 55 odsto kapitala u to privredno društvo.

Osnivači koji su zaposleni u tom privrednom društvu mogu da ostvare oslobađanje od poreza i doprinosa u periodu od tri godine, uz uslov da se bave inovativnom delatnošću i da njihov godišnji prihod ne prelazi pola milijarde dinara.

Kostić je precizirao da se oslobođenje od poreza i doprinosa odnosi na zarade do 150.000 dinara bruto mesečno, uz obavezno zasnivanje radnog odnosa i prijavu na obavezno socijalno osigurane, kao i uz uslov da privredno društvo ne sme da bude povezano sa drugim pravnim licem.

Ako je poslodavac osnivač više privrednih društava, ovu pogodnost može da ostvari samo u jednom privrednom društvu i ne može da koristi druge subvencije za samozapošljavanje i zapošljavanje u slučaju da koristi ovaj podsticaj.

Objasnio je da su takvi poslodavci potpuno oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa i da država na sebe preuzima plaćanje doprinosa, ali na minimalnu osnovicu.

„Starosna penzija i pravo iz socijalnog osiguranja biće računato na najmanju mesečnu osnovicu što će uticati na visinu starosne penzije“, naveo je Krstić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.