U trendu

Poreska uprava o podacima za proveru porekla imovine

BEOGRAD – Zakonom o utvrđivanju porekla imovine i posebnom porezu koji se primenjuje od 12. marta ove godine, uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine fizičkog lica i poseban porez na uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je stečena na zakonit način, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona, saopštila je Poreska uprava.

U saopštenju izdatom povodom raznih napisa u štampi koji se tiču ove oblasti, navodi se da je odredbama člana 13. ovog Zakona, definisano da PU utvrđuje uvećanje imovine u prethodnom postupku na osnovu podataka kojima raspolaže i podataka koje prikupi od drugih organa i organizacija, fizičkih lica i upoređuje ih sa prijavljenim prihodima.

Ukoliko se u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri kalendarske godine kod fizičkog lica postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti, Poreska uprava pokreće postupak kontrole.
Uprava može pribaviti podatke i iz svih vrsta evidencija i podataka koje vode ili imaju nadležni organi i druga lica o nepokretnim i pokretnim stvarima, privrednim subjektima, finansijskim instrumentima, štednim ulozima i računima kod poslovnih banaka, kao i drugih evidencija i podataka iz kojih se može utvrditi imovina fizičkog lica, uključujući i podatke o izdacima za njegove privatne potrebe.

Na osnovu odredaba Zakona Vlada je donela Uredbu o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti imovine i prihoda fizičkog lica i izdataka za privatne potrebe fizičkog lica.
„Svi državni organi i organizacije, organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, imaoci javnih ovlašćenja, fizička i pravna lica dužni su, da na zahtev PU, dostave podatke kojima raspolažu u roku koji ona odredi i da pruže podršku zaposlenima u PU u postupku propisanom ovim zakonom“, navodi se u saopštenju PU.

U postupcima utvrđivanja porekla imovine koje vodi Poreska uprava u potpunosti postupa u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka ličnosti.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.