Postignut dogovor, FBiH ipak ne ostaje bez gasa

BANJALUKA – Federacija BiH ipak neće ostati bez gasa, budući da su pred­sta­vnici re­sor­nih mi­nis­tar­sta­va en­ti­tet­skih vla­da i pred­sta­vnici fir­mi „BH-Gas“ i „Gas pro­me­t Pa­le“ postigli dogovor nakon više od sedm sati razgovora u sredu.

Delegacije su uspele da iznađu rešenje, tako da su „BH-Gas“ i „Gas promet“ potpisali Ugovor o transportu gasa, čime je obezbeđeno snabdevanje ovim energentom, prenose Nezavisne novine.

Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić rekao je na konferenciji za medije nakon sastanka da će gas odmah biti pušten u promet i da građani neće ostati bez tog energenta.

Kao jedan od mogućih razloga koji uzrokovao problem, on je naveo neusvajanje državnog zakona o gasu.

„Imamo kočnicu na Veću ministara BiH, taj zakon treba da ide u proceduru, jer su FBiH i Republika Srpska dali ‘zeleno svjetlo'“, rekao je Džindić.

Dodao je takođe da je sa Srbijagasom sve potpisano, te da su izbegnute nejasnoće.

Podsećamo, zbog is­te­ka ugo­vo­ra sa „Srbi­ja­ga­som“ i „Gas pro­me­tom“ iz Pa­la, u zvorničkom pos­tro­je­nju kom­pa­ni­je „Gas pro­met“ za­vrnut je ven­til ko­ji na­pa­ja gasom Fede­ra­ci­ju BiH i Is­točno Sa­ra­je­vo.

Inače, Vla­da FBiH i „BH-Gas“ nisu želele da po­tpis­su ugo­vor jer je, po njihovom tumačenju, on sas­tav­ljen kao da ga po­tpi­su­ju dve države a ne dva en­ti­te­ta, što u FBiH ne žele da pri­hva­te, navode Nezavisne novine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.