U trendu

Pristaju da rade i za manje od 20.000 RSD

U protekloj godini zabeležen je intenzivan rast zaposlenosti u Srbiji, ali istovremeno raste broj onih koji bi pristali da rade i za manje od 20.000 dinara.

Pofesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Mihail Arandarenko je podsetio da je u Srbiji s početkom ekonomske krize došlo do pada zaposlenosti, a da je od 2012. registrovan obrnuti trend, odnosno oporavak. Sada je, međutim, kako je naveo, primetna stabilizacija zaposlenosti, ali su prisutni i nesigurni oblici zapošljavanja – rad na određeno vreme, povremeni i privremeni poslovi…

Član pregovaračkog tima Vlade Srbije za Poglavlje 19 koje se odnosi na zapošljavanje i socijalnu politiku Zoran Stojiljković rekao je da je primetno da sve više raste zaposlenost na vrlo kratke rokove i bez garantovanih radničkih prava.

„Kvalitetnu održivu zaposlenost sa realnim radnim mestima, a ne politički kreiranim radnim mestima ćemo imati kad budemo imali ozbiljniju i trajnjiju stopu rasta. Zaposlenost raste, ali zahvaljujući nekvalitetnoj, teško održivoj zaposlenosti, sa vrlo malim dohocima i sa visokim stepenom radne nesigurnosti – tzv. prekarnih radnika“, rekao je Stojiljković.

On kaže da je primetno da su sve zemlje u regionu suočene sa „rastegljivim radnim zakonodavstvom“, niskim platama i lošom zaštitom prava radnika.

„Postavlja se pitanje šta je u stvari misija sindikata, da li i dalje treba da organizuju samo stalno zaposlene sa neodređenim radnim vremenom koji su sve ređe ‘zverke’ ili treba da organizuje one koji su na ivici legalnog rada. Da li se sada izjednačavaju radni standardi prema stalno zaposlenima ili treba da se izjednače sprema onima koji su u sivoj ekonomiji“, upitao je Stojiljković.

On se osvrnuo i na Poglavlje 19, navodeći da se narednih meseci mora stvoriti kapacitet da uđemo u pregovore.

„Na diplomatski način nam je rečeno da smo pali na popravnom, i da su nam problemi jako duboki“, rekao je Stojiljković navodeci da se mora poraditi na tome u narednom periodu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.