Rio Tinto zatražio ponude za istražna bušenja do 2,5 km

BEOGRAD – Firma „Rio Sava Exploration“ u vlasništvu Rio Tinto Grupe pozvala je zainteresovane da podnesu ponude za inženjerskogeološka – geotehnička istraživanja na lokaciji Jadar, objavljeno je danas.

Ponude se traže i za nadzor nad realizacijom terenskih radova i realizacijom laboratorijskih istraživanja.

Radovi obuhvataju istražno bušenje sa odgovarajućim testovima i hidrogeološkim ispitivanjima, izradu istražnih jama i laboratorijska ispitivanja.

Procenjuje se da će radovi obuhvatiti bušenje sa jezgrovanjem do 2,5 kilometra sa sprovođenjem merenja seizmičkim dilatometrom.

Rok za podnošenje ponuda za uslužne radove za kompaniju Rio Sava Exploration koja je u vlasništvu Rio Tinto Grupe je 28. februar.

(Tanjug)

Napišite komentar