SSSS: Izmenama Zakona o PIO ispravlja se nepravda

BEOGRAD – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) ušao je u skupštinsku proceduru.

Predloženo rešenje je u parlament stiglo 28. maja, a razlozi za donošenje zakona, kako se navodi, proizilaze iz potrebe da se reši problem koji je nastao za jedan broj korisnika prevremene starosne penzije.

Reč je o onima koji zbog prihvatanja socijalnog programa Vlade Srbije za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i priprema za privatizaciju, nisu mogli da ostvare pravo na starosnu penziju zbog promenjenih uslova za ostvarivanje tog prava 2014.godine.

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o PIO promenjeni su uslovi za ostvarivanje prava na starosnu penziju, jer je podignuta starosna granica za starosnu penziju i uvedena je prevremena starosna penzija, kao i trajno umanjenje prilikom obračuna prevremene starosne penzije, takozvani „penali“.

Sekretar Saveza samostalnih sindikata Srbije (S S S S) Zoran Mihajlović za Tanjug objašnjava da se ovim izmenama zapravo ispravlja greška koja je napravljena 2014. godine odnosno 2015. godine, kada je donet i počeo da se primenjuje Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju a odnosi se na zaposlene koji su radili u firmama u restrukturiranju.

Ovi radnici su prema njegovim rečima, pre donošenja pomenutog zakona imali opcije socijalnog programa pet godina do penzije i dve godine do penzije i nalazili su se na tržistu rada kao nezaposlena lica gde su čekali da se penzionišu.

„Promenom zakona 2015. godine došlo je do toga da oni zbog uvođenja penala na penzije pre navršenih 65 godina života nisu imali uslov za normalan odlazak u penziju nego su se tretirali kao zaposleni koji su otišli u prevremenu penziju. Kada je uočeno da je tim ljudima naneta nepravda, Vlada Srbije je donela uredbu kojom je to regulisano tako što su im isplaćivane naknade do visine pune penzije kako ne bi trpeli štetu“, objašnjava Mihajlović.

Pošto odlaskom svake vlade prestaju da važe i uredbe koje je ona donela, sve dok se ne konstituiše sledeća vlada, ovi radnici su imali problem jer u međuperiodu nisu primali naknadu.

“ Da bi se ta nepravda ispravila i problem prevazišao, rešeno je da se to unese u Zakon o PIO i da se ta nepravda jednom zasvagda reši“, ističe Mihajlović.

Ocenjuje da je to svakako dobro ali dodaje da nije dobro to što ista nepravda nije ispravljena i prema drugim radnicima koji su u to vreme, dakle pre 2015. godine, bili na tržištu rada i našli su se na udaru penalisanja.

„Mislim da ne treba samo radnici koji su bili u firmama u restrukturiranju da budu oslobođeni penala, nego svi koji su se nalazili na tržištu rada a nisu mogli znati da će zakon biti promenjen“ , kaže sagovornik Tanjuga.

On ističe da se Savez samostalnih sindikata zapravo zalaže da se nakon navršene 65 godine svima ukinu penali na penziju i da dobijaju normalna, neumanjena primanja.

Kada je reč o broju ljudi na koje će se zakonska izmena odnositi Mihajlović, kaže da ih ima oko 15.000, a onih koji bi, prema mišljenju S S S S, takođe trebalo da budu oslobođeni još oko 7.000.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.