U trendu

Suficit budžeta Srbije u januaru 33 milijarde dinara

Suficit budžeta Srbije u januaru 2016. godine iznosio je 33 milijarde dinara, a kad se uračunaju rashodi za projektne zajmove 32,2 milijarde, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Prihodi budžet su bili 93,7 milijardi, a rashodi 60,7 milijardi dinara.

Poreski prihodi iznosili su 72,9 milijardi dinara, a najveći deo je po osnovu uplata PDV u iznosu od 36,6 milijardi.

Kako je objašnjeno, prihod od PDV u januaru jer se plaćaju obaveze za prethodna tri meseca, uključujući i decembar koji karakteriše izuzetno visoka potrošnja.

Po osnovu akciza naplaćeno je 27,7 milijardi dinara.

Neporeski prihodi budžeta iznosili su 20,7 milijardi dinara, od čega je 12,7 milijardi prihod po osnovu licenci za korišćenje mobilne mreže četvrte generacije.

Rashodi budžeta u januaru su bili 60,7 milijardi dinara. Na isplatu plata zaposlenima utrošeno je 18,8 milijardi dinara, dok su transferi organizacijam aobaveznog socijalnog osiguranja iznosili 13,8 milijardi.

Uobičajeno je da su u januaru i februaru ukupni rashodi niži od mesečnog proseka jer je manji broj radnih dana i tek su započete procedure javnih nabavki.

Budžet opšte države u januaru je imao suficit u iznosu od 30 milijardi dinara, pri čemu je na nivou lokalnih samouprava suficit iznosio 2,1 milijardu, u Vojvodina 700 miliona dinara, dok je PIO fond imao deficit od 7,2 milijarde dinara.

Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije, u najvećoj meri se finansiraju iz kredita, te je njihov ukupan deficit iznosio 1,5 milijardi dinara, nadodi se u saopštenju Ministarstva finansija.

(Beta)

Napišite komentar