U trendu

Tender za koncesionara za gradnju 3 garaže i helidroma

BEOGRAD – Ministarstvo zdravlja objavilo je danas javni poziv za učestvovanje u postupku dodele koncesije za finansiranje, projektovanje, izgradnju, održavanje i upravljanje tri garaže sa helidromom u okviru kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Reč je o garažama „Resavska“, „Centralna-Helidrom“ i garaža „Deligradska“, a na tender se mogu prijaviti domaća i strana pravna i fizička lica koja ispunjavaju predviđene uslove.

Procenjena vrednost projekta je 3,3 milijarde dinara ili 28,3 miliona evra.

Takođe, rok trajanja koncesije može biti najduže 35 godina.

Projekat „Rasavska“ predviđa izgradnju objekta garaže između klinika Laza Lazarević 1 i Drurge hirurške klinike i poliklinike sa stacionarom.

Za taj objekat postoji izrađeno idejno rešenje, a što se tiče planskih dokumenata na osvnovu kojih će se raditi projektno-tehnička dokumentacija, u toku je verifikacija urbanističkog projekta.

Garaža će imati šest nivoa i imaće 639 parking mesta od čega je 65 za osobe sa invaliditetom.

Ukupna bruto površina objekta biće 21.859 metara kvadratnih.

Garaža „Centralna – Helidrom“ planirana je na mestu današnjeg parkinda ispred Klinike za neurohirurgiju na lokaciji sadašnjeg neuslovnog helidroma.

Prednost odabrane lokacije je u tome što se nalazi u samom centralnom delu UKCS i tako ima pođednaku udaljenost od svih bolnica.

Na krovu ove garaže biće izgrađen bolnički helidrom.

Za ovaj objekat još uvek ne postoji izgrađen idejni projekat, a u toku je izrada konceptualnih rešenja i priprema dokumentacije za izradu urbanističkog projekta.

Garaža će imati šest nivoa, a ukupno će imati 250 parking mesta, od čega je 25 za osobe sa invaliditetom.

Ukupna bruto površina objekta je 9.000 metara kvadratnih.

Garaža „Deligradska“ je planirana na uglu Deligradske i Dr Koste Todorovića na zelenoj površini koja se i sada najvećim delom koristi za parkiranje.

Imaće ukupno 1.000 parking mesta, a i ovde će po zakonu 10 odsto biti za osobe sa invaliditetom.

Ukupna bruto površina objekta je 25.000 kvdratnih metara.

Koncesija neće biti dodeljena u fazama već će postupak biti sproveden bez prekvalifikacije.

Jednokratna koncesiona naknada Ministarstvu zdravlja neće se plaćati u novcu već u obavezi izgradnje helidroma od strane i o trošku koncesionara, uz obavezu da ga preda u celosti državi na korišćenje i upravljanje odmah po izgradnji.

Prvi deo koncesione naknade koji se isplaćuje kao jednokratna, procenjuje na iznos od 510.000 evra, što je i procenjena vrednost izgradnje helidroma.

Drugi deo se isplaćuje godišnje po izgrađenom parking mestu i odgovara iznosu godišnje koncesione naknade ponuđene od strane koncesionara.

Nakon izgradnje sve tri planirane garaže, Ministarstvo zdravlja ima pravo da od koncesionara zahteva da umesto naplate godišnje naknade, iskoristi pravo da koristi minimum pet odsto od ukupno izgrađenih parking mesta, u garaži „Centralna-Helidrom“, na etažama i pozicijama koje odabere.

Kao kriterijumi za izbor ponude navode se najviša ponuđena godišnja koncesiona naknada, broj godina trajanja koncesije i rok izgradnje garaže „Resavska“.

Rok za izgradnju garaže „Resavska“ iznosi šest meseci od sticanja uslova za gradnju.

Godišnja naknada ne može biti manja od 9.455 dinara po parking mestu, a ukupna godišnja koncesiona naknada, za svih 1.889 planiranih parking mesta ne može biti niža od 17,86 miliona dinara.

Iznos je jednak pet odsto od ukupnih procenjenih godišnjih prihoda od izdavanja 1.889 parking mesta, koji iznose 357,2 milijarde dinara.

Potrebno je da je imao iskustva u izgradnji najmanje tri helidroma. U slučaju konzorcijuma jedan član konzorcijuma mora samostalno da ispunjava taj uslov.

Poziv je objavljen u dnevnom listu „Politika“, a rok za podnošnje ponude je 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku, do 12 sati.

Ponude moraju biti dostavljene na srpskom jeziku ćiriličnim pismom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.