Udruženja: Inicirane izmene zakona i inspekcijski nadzor toplana

Udruženja gradjana iz nekoliko gradova u Srbiji uputila su Ministarstvu rudarstva i energetike i Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave zahtev za izmenama Zakona o energetici i Zakona o komunalnm delatnostima, saopštio je danas Gradjanski preokret.

Udruženja Jasno i glasno, Pravo na pravo, Samo lokalno, Lokalna alternativa, Gradjanski preokret i Zrenjaninski socijalni forum od ministarstava traže i hitan inspekcijski nadzora svih gradskih toplana i asocijacije „Toplane Srbije“.

Udruženja navode da je Zakon o komunalnim delatnostima u suprotnosti sa više ustavnih i zakonskih odredbi i opštih načela ugovornog prava jer predvidja da je ugovorni odnos o pružanju komunalne usluge nastao započinjanjem korišćenja komunalne usluge što je potpuno suprotno načelu autonomije volje ugovornih strana.

Ukazali su da Grad Zrenjanin zloupotrebljava prava na regulisanje opštih uslova i dominantan položaja na tržištu distributera na njihovoj teritoriji „da bi isključenje s daljinskog grejanja faktički onemogućio“, a Grad Niš „nepropisno obavezuje kupca toplotne energije da prilikom isključenja primeni pravila postupka predvidjena zakonom van oblasti energetike i od njega zahteva da nadoknadi troškove ovog postupka“.

Poseban problem je, naveli su u tom dopisu, postavljanje uslova obezbedjenja drugog sistema grejanja, čime se ponovo povredjuje autonomija odlučivanja kupca.

Kako navode, te odredbe su i u suprotnosti sa odredbama Zakona o energetici koje nalažu da snabdevač toplotnom energijom i krajnji kupac zaključe pisani ugovor o snabdevanju toplotnom energijom.

Drugi problem na koji ukazuju udruženja je raskid ugovora sa distributerima toplotne energije jer je regulisanje tog prava ostavljeno lokalnim samoupravama koje u praksi potpuno šarenoliko postupaju, a kao ekstremne primere zloupotreba naveli su Odluku Skupštine grada Zrenjanina i Odluku Skupštine grada Niša.

Izneta je i ocena da je postupanje lokalnih samouprava i gradskih toplana kršenje Zakona o zaštiti konkurencije i to odredbi koje se odnosi na aktere koji na tržištu imaju dominantan položaj.

Kao dokaz naveli su postojanje poslovnog udruženja „Toplane Srbije“ preko kojeg proizvodjači toplotne energije kao monopolisti uskladjuju svoje postupke na štetu korisnika grejanja.

Udruženja predlažu da izmenom Zakona o komunalnim delatnostima bude obavezno zaključenje ugovora o pružanju komunalne usluge, a da izmenom Zakona o energetici budu jasno definisani uslovi za raskid ugovora izmedju distributera i krajnjeg korisnika energije, uvažavanjem svih načela Zakona o zaštiti potrošača.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.