U trendu

UPS: Prijava za polovinu minimalca preko portala E-porezi

BEOGRAD – Unija poslodavaca Srbije podseća da danas počinje prijava poslodavaca za isplatu polovine minimalca, preko portala E-porezi.

Na tom portalu, https://www.purs.gov.rs/e-porezi/portal.html, prijava se vrši logovanjem i unosom PIN-koda kvalifikovanog elektronskog sertifikata, a zatim popunjavanjem izjave o prihvatanju poreskih davanja najkasnije do kraja marta.

Polovina minimalca će poslodavcima biti isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine.

Za svaki mesec se prijavljuje posebno, i to najkasnije do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata, navodi UPS.

Radi isplate otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 (COVID račun) kod banke koja vodi tekući račun tog poslodavca.

Poslodavac koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

Pravo na polovinu minimalca imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru nezavisno od veličine, (preduzetnici, mikro,mala i srednja preduzeća, kao i velika pravna lica) koji su zaključno sa 13. februarom 2021. godine, osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije, odnosno postali obveznici PDV, i kojima na poslednji dan meseca koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata nije privremeno oduzet PIB.

Uslov je da od 13. februara 2021. godine, pa do isteka tri meseca od poslednje isplate ne smanje broj zaposlenih za više od 10 odsto, kao i da počev od 13. februara pa do kraja 2021. godine, ne isplati dividende.

Izuzetno, pravo na direktna davanja nemaju banke, društva za osiguranje i društva za reosiguranje, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i penzijskim planovima, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije i institucije elektronskog novca.

Poslodavac može primljena sredstva po osnovu direktnih davanja da iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.