Utvrđen prostorni plan područja posebne namene Čukaru Peki

BOR – Vlada Srbije uredbom je utvrdila Prostorni plan podrucja posebne namene eksploatacije mineralnih sirovina na lokalitetu rudnika „Čukaru Peki“ koje obuhvata prostor od 4503,5 hektara, objavljeno je u Službenom glasniku.

Prostorni plan za područje Čukaru Peki će se sprovoditi neposredno kroz izdavanja lokacijskih uslova za prostorne celine, lokacije posebne namene i javne infrastrukturne koridore, i indirektno detaljnom razradom planskih dokumenata za naselja i koridore koji su u neposrednom okruženju rudnika.

Dugoročne koncepcije razvoja prostora posebne namene planom su utvrđene za vreme do 2035. godine a u njegovom obuhvatu su delovi katastarskih opštine Slatina, Brestovac i Metovnica koje su na području grada Bora.

Kako je navedeno planom se uređuje prostor u kome će se naći buduća jama rudnika, privremene deponije rudarskog otpda, objekti za preradu rude, odlagališta rudarskog otpada, magacini i skladišta, administrativno-upravni blok, a nalaze se saobraćajnice, energetska i drugu infrastrukture, poljoprivredne i šumske površine.

Na planskom području ima 394 parcela sa izgrađenim objektima, od čega su na 107 objekti za stanovanje, 136 je kuća za odmor, a objekti za poslovanje su na tri parcele – pa se konstatuje da je područje retko naseljeno.

U planu se novodi da, iako su oranice 55 posto prostora, već postoje ozbiljna ograničenja za razvoj poljoprivrede pre svega zbog slabog proizvodno-ekonomskog potencijala brdskih zemljišta koja su u visokom stepenu degradirana sumpor dioksidom, prašinom i drugim štetnim uticajima višedecenijske eksploatacije i prerade bakra u RTB Boru.

Opšti cilj izrade Prostornog plana je obezbeđivanje nesmetanog pristupa ležištu mineralne sirovine uz održivo korišćenje prirodnih resursa.

Posebni ciljevi su obezbeđenje planskog osnova za neophodna dokumenta da bi do izgradnje rudnika Čukaru Peki došlo.

Ciljevi u rudarstvu su nastavak istraživanja novih ležišta i pokretanje rudarske proizvodnje, realizacija investicija kao i usklađivanje strateških rešenja u rudarstvu sa interesima grada Bora oko dela infrastrukturnih sistema i prilagođavanje proizvodnje zahtevaima zaštite životne sredine.

Razvoj saobraćaja na ovom području trebalo bi da omogući bolju povezanost, rekonstrukciju putne mreže, povezivanje internih saobraćajnica proizvodnog sistema „Čukaru Peki“ ali i obezbeđenje funkcije Aerodroma Bor.

U kasnijim fazama ekspoatacije ležišta rude, kada se sa gornjih zona bude prelazilo na donje zone, postoji mogućnost i izmeštanja aerodroma sa sadašnje lokacije.

Jedna od mogucnosti predviđenih planom je i izgradnja heliodroma za buduće potrebe grada Bora i rudnika Čukaru Peki.

Na području ležišta Čukaru Peki planirana je proizvodnja rude bakra 3,3 miliona tona godišnje, odnosno 10.000 tona dnevno, a rudnik bi trebalo da bude otvoren 2021. godine sa vekom eksploatacije od 15 godina.

Kako se navodi u dokumentu rok izgradnje rudnika je 2,5 godine, životni vek rudnika 13 godina, dok će u rudarskom kompleksu zaposlenje naći 1205. radnika.

Eksploatacija ležišta Čukaru Peki biće metodom otkopavanje sa zasipanjem što podrazumeva kontrolisano miniranje zona unutar rudnog tela radi zarušavanja, a tako izdrobljena ruda će se odvoziti na preradu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.