Vlada utvrdila mere u slučaju problema u energetskom sektoru

BEOGRAD – Vlada Srbije utvrdila je krizni plan za slučaj da dođe do ugrožavanja sigurnosti snabdevanja energijom i energentima u našoj zemlji.

Cilj plana je da uspostavi procedure i postupke tokom krize u snabdevanju naftom i derivatima nafte, odnosno energijom i energentima.

U Uredbi o utvrđivanju Programa mera u slučaju kada je ugrožena sigurnost snabdevanja energijom i energentima – Krizni plan, koja će stupiti na snagu 12. septembra, navodi se da bi neplanirani prekid rada Rafinerije Pančevo predstavljao najozbiljniju pretnju sigurnosti snabdevanja srpskog naftnog tržišta.

Precizirano je da se krizne mere sprovode i usled prekida ili naglog pada u snabdevanju sirovom naftom i/ili derivatima nafte zbog međunarodnih ekonomskih ili političkih tenzija, kao i u slučaju lokalnog ili regionalnog prekida u logističkom lancu snabdevanja zbog elementarnih nepogoda, velikih industrijskih nesreća ili građanskih nemira.

Takođe, Uredbom koja je juče objavljena u „Službenom glasniku“ navodi se da se krizne mere primenjuju i u slučaju naglog skoka potražnje za derivatima nafte usled supstitucije energenata izazvane poremećajem u snabdevanju prirodnim gasom ili električnom energijom, neplaniranog prekida protoka nafte kroz naftovode JANAF i Javnog preduzeća Transnafta i izuzetno visokog ili niskog nivoa Dunava koji ograničava isporuku goriva baržama.

Mere za hitno postupanje Srbije aktivirale bi se u i slučaju da poremećaj u snabdevanju utiče i na susedne zemlje, kao što su Austrija, Bugarska, Mađarska i Rumunija.

Uredbom, koju je Vlada Srbije usvojila 28. avgusta, precizirano da će se krizne mere razmatrati jedino u slučaju ozbiljnog poremećaja u snabdevanju naftom i derivatima nafte, a ne u situacijama kada je osnovna svrha da se utiče na cene derivata nafte ili da se pruži podrška određenom snabdevaču da stekne prednost na tržištu.

Mere koje preduzima Vlada u kriznim situacijama imaju za cilj da pomognu da se održi ili obnovi nivo snabdevanja naftom i derivatima nafte, odnosno energijom i energentima tokom privremenog perioda, dok se ponovo ne uspostavi normalno funkcionisanje tržišta i one treba da budu srazmerne nivou poremećaja.

Odgovornost za snabdevanje tržišta u slučaju krize ostaje na privrednim društvima koja su licencirana za obavljanje energetskih delatnosti iz oblasti nafte i koja posluju na tržištu Srbije.

Predviđeno je da će sva privredna društva koja su licencirana za obavljanje energetskih delatnosti iz oblasti nafte imati ravnopravan tretman u odnosu na prava i obaveze koje proizlaze iz Programa, a da potrošači treba da budu opterećeni u najmanjoj mogućoj meri prilikom sprovođenja kriznih mera.

Takođe, uredba predviđa da Vlada odredi prioritetne sektore čije normalno funkcionisanje utiče na vitalne delove društva, a mere koje preduzima treba da budu potpuno transparentne, pri čemu će se uzeti u obzir moguća potreba za poverljivošću informacija tokom sprovođenja mera.
Program se odnosi na sirovu naftu, goriva za motorni pogon (bezolovni benzin, gasno ulje, mlazno gorivo, tecni naftni gas – TNG), gasno ulje ekstra (lako), kao i ulja za loženje, a ne obuhvata ostale proizvode kao što su gorivo za bunkerisanje, primarni benzin i maziva.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.