U trendu

Vujović: Srbiju očekuje ubrzani oporavak

Ministar finansija Dušan Vujović izjavio je danas, tokom obrazlaganja Predloga zakona o budžetu za 2016, da Srbiju očekuje ubrzani oporavak, uz snažan zaokret u fiskalnom prostoru sa rezultatima boljim od očekivanih.

Vujović je, govoreći pred poslanicima, istakao da je planirana budžetska politika u 2016. izrađena da očuva finansijsku i ekonomsku stabilnost države i ispuni osnovne zakonske obaveze prema građanima, privredi i međunarodnim organizacijama.

Budžetski okvir je, kako je naveo, koncipiran tako da smanji učešće javne potrošnje u BDP, preokrene putanju javnog duga i delimično poboljša strukturu javne potrošnje.

„Predloženi budžet podržava makroekonomsku stabilnost i stabilnost društva, uz umerenu stopu rasta privrede i standarda građana. Na ovaj način koncipiran budžet sadrži izbalansiran odnos između socijalnih i razvojnih funkcija države“, rekao je Vujović.

On je dodao da budžet za narednu godinu mnogo više razvojni nego što se može zaključiti na osnovu kapitalnih rashoda, ali da je takođe uvažena i socijalna kategorija.

„Predviđeni su instrumenti socijalne politike u vidu otpremnina, kako bi se obezbedilo nadoknađivanje na osnovu važećeg zakona ili ono što je predviđeno kolektivnim ugovorom“, rekao je on.

Ministar je naveo da su predlogom predviđeni prihodi od 997,4 milijarde, rashodi od 1.119,2 milijarde, i deficit od 121,8 milijardi dinara.

Vujović je poručio da je Srbija ove godine izašla iz recesije, da je prognoziran rast za ovu godinu od 0,8 odsto BDP-a, i to, kako je naglasio u najtežim mogućim uslovima nakon prošlogodišnjih katastrofalnih poplava.

Vujović je naveo da je priliv investicija prognoziran na 1,6 milijardi evra. Rast izvoza je procenjen na 7,8 odsto, i dostići će 15,6 milijardi evra, što je, primera radi, rast veći od 60 odsto u odnosu na 2008. godinu.

Takođe, navodi, procenjuje se prosecna inflacija u 2015. godini od 1,5 odsto, dok je referentna kamata snižena na istorijski nivo od 4,5 odsto. Poređenja radi, u 2008. godini RKS je iznosila 17,75 odsto.

„Takva relaksacija monetarne politike omogućena je uspešnom koordinacijom monetarne i fiskalne politike, u uslovima sprovodenja mera fiskalne konsolidacije, i uz očuvanje stabilnosti kursa“, rekao je on.

Ministar je podsetio i na Anketu o radnoj snazi, prema kojoj je stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu 2015. smanjena je na 16,7 odsto.

U ovom periodu stopa zaposlenosti je povećana za 0,4 procentnih poena, uz istovremeno smanjenje stope neformalne zaposlenosti za 2,1 odsto na 20,4 odsto, rekao je on.

„Reforme ambijenta i pad cene nafte pozitivno su se odrazili na rast investicija, a povećan priliv doznaka umanjio je efekte fiskalne konsolidacije na potrošnju“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, ove godine je budžet poslat poslanicima u kratkom roku, jer je to bilo „uslovljeno dinamikom pregovora sa MMF-om.

„Svi smo u skraćenim rokovima sve uradili, pripremamo, diskutujemo i donosimo budžet“, rekao je on dodajući da je vlada uspostavila stabilnost javnih finansaija i makroekonomskog ambijenta.

Vujović je dodao i da je kredibilitet politike vlade potvrđen potpisivanjem aranžmana sa MMF, a podržan je i od strane Svetske banke, Evropske komisije, Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar