U trendu

Ombudsman u Kragujevcu za 20 godina rešio 20.000 pritužbi građana

Za 20 godina lokalni ombudsman grada Kragujevca rešio je više od 20.000 pritužbi gradjana, što je u proseku oko 1.000 na godišnjem nivou, rekla je lokalni ombudsman Jelena Milivojević.

Milivojević je u izjavi novinarima rekla da se pritužbe gradjana lokalnom ombudsmanu pretežno odnose na rad javno-komunalnih preduzeća, ustanova i organa čiji je osnivač grad Kragujevac.

„Osim toga, imali smo slučajeve i koji su se odnosili na zaštitu od diskriminacije i zaštitu manjinskih prava“, rekla je Milivojević.

Ona je kazala da su preduzete aktivnosti na unapredjenju rada lokalnog ombudsmana i navela da je sa Gradskim javnim pravobranilaštvom potpisan sporazum o besplatnoj medijaciji za gradjane.

„Na ovaj način smo ubrzali rešavanje problema gradjana u vezi sa radom ustanova, organa grada i javno-komunalnih preduzeća“, rekla je Milivojević.

Povodom 20 godina od osnivanja kancelarije lokalnog ombudsmana grada Kragujevca danas je održana svečana akademija u Knjaževsko-srpskom teatru.

Kragujevac je prva lokalna samouprava u Srbiji koja je uvela institucija ombudsmana, do sada je Kancelarija imala pet zaštitnika gradjana.

Ministar za ljudska i manjinska prava Tomislav Žigmanov je rekao novinarima da je institut ombudsmana „jako važna karika u mehanizmu zaštite“ ljudskih, manjinskih i prava uopšte.

Žigmanov je ocenio da kada su u pitanju instituti zaštite, ombudsmani su nezaobilazni u demokratskim društvima.

„Tim pre, jer znamo da institucije vlasti na lokalnom nivou znaju donositi odluke koje se ne sprovode ili su na štetu gradjana, koje nisu u interesu javnosti, i u tom smislu mislimo za dobro gradjana i za razvoj demokratije je i više nego važno da sve lokalne samopurave u Srbiji imaju ovakav institut“, kazao je Žigmanov.

Državni sekretar u ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Maja Mačužić Puzić je rekla da vlada Republike Srbije ostaje posvećena zaštiti ljudskih prava, te da je u tom smislu bitan institut Zaštitnika gradjana i lokalnog ombudsmana u Srbiji.

Podsetila je da je pre više od godinu dana donet novi Zakon o Zaštitniku gradjana i izrazila očekivanje da će njegovom primenom u narednom periodu i lokalni ombudsmani biti mnogo dostupniji gradjanima.

„Pokrenut je sistem medjuopštinske saradnje na temu lokalnih ombudsmana, jer vrlo često male lokalne samouprave nisu u mogućnosti da uspostave sistem lokalnog ombudsmana i u skladu sa tim udružuju se jedna ili više lokalnih samouprava i osnivaju lokalnog ombudsmana“, rekla je Mačužić Puzić.

Predsednik skupštine Udruženja ombudsmana Srbije Jovan Knežević je ocenio da lokalni ombudsmani beleže porast u broju i brzini rešavanja problema.

On ističe da tome doprinosi činjenica da „narod počinje da stiče poverenje u instituciju lokalnih ombudsmana“.

„Jer se konačno uvidja da mi nismo institucija koja je izmišljena, već koja postoji da bi rešavala konkretne probleme običnih gradjana“, kazao je Knežević.

Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine Nevenko Vranješ je rekao da je sa ombudsmanom grada Kragujevca u maju potisan sporazum o saradnji.

„Obuhvatili smo jednu grupu gradjana koji imaju poveznicu sa BiH, a trenutno žive na teritoriji grada Kragujevca i obrnuto, dakle mi nastojimo da gradjani dodju do nas i da delujemo proaktivno i posredujemo izmedju vlasti i gradjana u rešavanju niihovih problema“, kazeo je Vranješ.

Naznačio je da se radi najčešće o problemima penzijsko-invalidskih osiguranja, povraćaja imovine i imovinsko-pravnih dnosa.

Istakao je da su i problemi u radu ombudsmana zajednički – sporost administracije i slabo reformisana uprava.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar