U trendu

Agius zatražio pomoć SB za hapšenje troje radikala

Predsednik haškog tribnunala Karmel Agius pozvao je danas Savet bezbednosti UN da obezbedi da Srbija postupi po nalozima tog suda za hapšenje troje sprskih radikala, koji su izdati pre 22 meseca.

Pored toga, u obraćanju Savetu bezbenosti, Agius je pozvao sve zemlje članice UN da izvrše međunarodne naloge za hapšenje koji su nedavno izdati za troje optuženih, naglašavajući da je Međunarodni sud spreman da ekspeditivno postupi u tom predmetu, u skladu s pravima na zakoniti pravni postupak i pravično suđenje, saospsteno je iz Haga.

Tribunal je troje pripadnika Srpske radikalne stranke Petra Jojića, Vjericu Radetu i Jova Ostojića optužio da su uticali na svedoke u procesu protiv njihovog partijskog lidera Vojislava Šešelja, tako što su ih pretnjama, ucenama i mitom nagovarali da promene iskaze ili da ne svedoče.

„Saradnja s Međunarodnim sudom predstavlja “kljucnu obavezu“ i premda Tribunal uvažava da političke osetljivosti u određenim okolnostima mogu proisteći iz saradnje sa njim, one nikada ne mogu predstavljati izgovor za nesaradnju“, rekao je Agius.

Predsednik trubnala je zbog toga zatražio podršku SB, tvrdeći da nepoštovanje suda potkopava njegovu sposobnost da vodi pravične i efikasne pravosudne postupke.

Agius je govorio i o drugim slučajevima koji su u toku pred tirbunalom.

On je izvestio SB da se postupci predmetu Mladić i žalbeni postupak u predmetu Prlić i drugi odvijaju predvidenom dinamikom i da se očekuje da presude u ova dva predmeta budu izrečene do kraja novembra 2017.

(Tanjug)