Djordjević: Srbija sprovodi velike društvene, političke i ekonomske reforme

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević danas je izjavio da se u Srbiji sprovodi proces velikih društvenih, političkih i ekonomskih reformi, kao i reformi pravnog sistema koje su uticale na to da Srbija postane kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i 2014. godine krene u proces pristupnih pregovora.

„Ministarstvo sledi politiku Vlade Srbije, koju je 2014. godine postavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a to je stvaranje moderne, bogate i jake države i verujem da ćemo uspeti u tome“, rekao je Djordjević na otvaranju konferencije „The Economist: Svet u 2019“ u Skupštini Srbije.

Prema njegovim rečima, proces priključenja Srbije EU zahteva dalje uskladjivanje nacionalnog zakonodavstva sa propisima EU, kao i njihovo puno sprovodjenje, a to se odnosi i na oblast socijalne politike gde su uradjene odredjene reforme sa kojima treba nastaviti i u narednoj godini.

„Reforma socijalne zaštite usmerena je na razvijanje integralne socijalne zaštite kroz razvoj usluga, pluralizam pružalaca usluga i unapredjenje kvaliteta usluga i kvaliteta stručnog rada. Preduzete su brojne aktivnosti na razvoju usluga kao što su dnevni boravci, stanovanje uz podršku, pomoć u kući, servis personalnih asistenata, dok je smeštaj u ustanove (domove) usluga za kojom se poseže ako se podrška ne može obezbediti u nekom obliku koji je manje restriktivan“, rekao je Djordjević.

Kako je ministar istakao, Srbija je zemlja sa najnižom stopom institucionalizacije dece u Evropi, jer je 90 odsto dece bez roditeljskog staranja smešteno u hraniteljske porodice, a svega oko 10 odsto u domove za decu i radi se uglavnom o deci sa smetnjama u razvoju, ali da je cilj države da se i za njih nadju odgovarajuće specijalizovane hraniteljske porodice.

„U 2019. očekuje nas donošenje nove Strategije razvoja socijalne zaštite koji će definisati pravce razvoja sistema socijalne zaštite i unapredjenja usluga koje se u okviru ovog sistema pružaju. Izrada Strategija deinstitucionalizacije i razvoja usluga u zajednici kao i izmene i dopune Zakona o socijalnoj zaštiti zajedno treba da doprinesu unapredjenju kvaliteta usluga i širenju kapaciteta za pružanje usluga“, kazao je Djordjević.

Dodao je da se u prvoj polovini 209. godine očekuje donošenje zakona o pravima deteta i zaštitniku prava deteta, čiji je prednacrt već duže vreme na sajtu ministarstva, i kojim će Srbija ispuniti medjunarodno prihvaćenu obavezu pred Komitetom za prava deteta.

„Sprečavanje i suzbijanje nasilja nad decom i zaštita dece od nasilja predstavljaju jedan od prioriteta nacionalne politike Srbije. Zbog toga je uradjen novi višegodišnji strateški okvir za prevenciju i zaštitu dece od nasilja kao i akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite dece od nasilja, kao i novi, unapredjeni Opšti protokol za zaštitu dece od nasilja, a usvajanje sva tri dokumenta biće u narednoj godini“, rekao je ministar i istakao da će i izmene i dopune Porodičnog zakona biti još jedna u nizu zakonodavnih aktivnosti planiranih za 2019.

Kao još jedan od prioriteta njegovog ministarstva Djordjević je naveo uvodjenje socijalnih karata kao doprinos pravednijem, bržem i lakšem ostvarivanju socijalnih prava, i nastavak projekta reorganizacije centara za socijalni rad.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.