Djordjević: Stalni profesionalni razvoj zaposlenih u socijalnoj i dečijoj zaštiti (VIDEO)

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević danas je izjavio da je strateško opredeljenje Vlade Srbije da obezbedi kontinuirani profesionalni razvoj stručnih i svih drugih radnika u socijalnoj i dečijoj zaštiti kako bi gradjani na najbolji način ostvarili svoja prava.

On je na regionalnoj konferenciji „Unapredjenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečije zaštite“ rekao da se prvi kontakt izmedju gradjana i sistema socijalne zaštite ostvaruje u centrima za socijalni rad i da je proces unapredjivanja stručnog rada započeo upravo u tim mestima.

„Reforma koju sprovodi resorno ministarstvo podeljena je u četiri faze i treba da nam donese očekivani kvalitet stručnog rada, zasnovan na visokoj kompetentnosti stručnih delatnika koji rade u ovoj, najvažnijoj ustanovi u sistemu socijalne zaštite. Prva faza, koja je uspešno završena, podrazumeva analizu rada centara za socijalni rad i elemenata svakodnevne prakse sa kojom se zaposleni u centrima suočavaju“, rekao je ministar.

Po njegovim rečima, ministarstvo, zajedno sa partnerima iz Ujedinjenih nacija i Evropske unije, kontinuirano radi i na unapredjenju i implementaciji odgovarajućeg normativnog okvira i modernizaciji sistema socijalne i dečije zaštite kroz usvajanje najviših standarda stručnog rada.

Direktorka UNICEF-a Regina De Dominicis istakla je da su postignuti veliki i značajni uspesi u oblasti socijalne i dečije zaštite u Srbiji, kao i da postoji još prostora za unapredjenje. Ona je ukazala da u svim zemljama regiona još ima dece koja žive u siromaštvu, koja su žrtve nasilja, zanemarivanja i iskorišćavanja, a sve je više i dece migranata.

„Postojanje dovoljnog broja adekvatno podržanih  i kompetentnih ljudskih resursa je noseći stub svakog oblika dečije i socijalne zaštite“, naglasila je Dominicis. Ona je podsetila da se ove godine obeležava 30 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta na čije poštovanje su se obavezale sve zemlje, kao i da je Konvencija neraskidivo povezana sa Ciljevima održivog razvoja za koje su se  države i vlade obavezale da će ih ostvariti do 2030. godine.

Konferencija je okupila skoro 200 predstavnika vladinih institucija, akademskih zajednica, stručnjaka i pružalaca usluga u oblasti socijalne i dečije zaštite iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.