U trendu

Gradjevinski fakultet predstavio primedbe za beogradski metro, oštro se protivi predloženom …

Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu (GRF) objavio je danas koje je sve primedbe uložio na Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, a u toj primedbi je istakao da se „oštro protivi“ predloženom rešenju beogradskog metroa.

Na tom fakultetu su primedbom obuhvatili planersku osnovu, ciljeve i metodologiju odlučivanja, koncept metro mreže, položaj trasa i faznu gradnju, a kao glavne probleme istakli su trenutna rešenja trasa linija metroa, kao i planirani redosled izgradnje tih linija.

Fakultet je istakao da, gledajući gustinu nastanjenosti, zaposlenih i korisnika javnog gradskog prevoza (JGP), jasno se ocrtava saobraćajna i urbanistička kičma grada, odnosno ono što bi trebalo da bude trasa prve linije beogradskog metroa: istočni obod Zemuna – Opština Novi Beograd – centar grada – Bulevar kralja Aleksandra.

„Nakon višedecenijskog sagledavanja saobraćajnih problema u gradu, Fakultet smatra da je ne samo saobraćajno, konstruktivno, urbanistički i ekološki, već i društveno, jedino ispravno rešenje u kome će prva faza metroa spojiti centre starog i novog dela grada. Ovaj stav Fakulteta ne može se promeniti“, navodi se u primedbi.

Stav GRF je da već u prvoj fazi uvodjenja metroa „mora doći do najvećeg mogućeg“ prelaska sa individualnog transporta na metro i ocenili da će, neobuhvatanjem najprometnijih raskrsnica u gradu (kod Skupštine Srbije, na obodima Brankovog mosta i Gazele), saobraćajni zahtevi na tim mestima nastaviti da rastu.

„Očekujemo da će do najvećeg i najbržeg prelaska sa individualnog transporta na metro doći ukoliko se prvo krene sa gradnjom metro linije koja će spojiti centar Novog Beograda sa centrom starog dela grada i krenuti dalje Bulevarom kralja Aleksandra“, navodi se u primedbi fakulteta.

Dodali su da bi se na taj način proporcionalno smanjilo i zagadjenje izazvano saobraćajem i da bi se to rešilo jasnom transformacijom Beograda u metro grad, odnosno grad gde bi metro predstavljao osnovu saobraćajnog sistema.

Istakli su i da trenutna prva linija metroa, duga 20 do 23 kilometra, „veoma slabo pokriva grad“ i dodali da će pokrivenost biti slaba sve do izgradnje treće linije metroa.

U primedbi se navodi i da bi u prvoj fazi trebalo kompletirati „ključne i najskuplje stanice i čvorišta“, odnosno najizraženija težišta poslovnih aktivnosti, najizraženija težišta stanovanja, centre obrazovanja, centre zdravstva i železničke stanice.

„U predmetnom projektu, najznačajnijm delom trasa prve linije povezuje područja namenjena privatnim investitorima sa nedovoljno jasnim planovima razvoja: Beograd na vodi, zaledje Luke Beograd i Adu Huju. Sa druge strane, trasa ne povezuje ni glavne gradske centre, ni železničku stanicu, ni Klinički centar, ni centre obrazovanja, niti u širem centru postiže realnu vezu sa Beovozom“, stoji u primedbi.

Ocenili su i da premeštanje linije metroa iz Bulevara kralja Aleksandra u Južni bulevar, zbog podudaranja sa tramvajskim linijama, „nije prihvatljivo“ i dodali da su metro i površinski sistem JGP funkcionalno zavisni.

„Stava smo da su stanice BG Voza ‘Prokop’ i ‘Vukov spomenik’, Klinički centar i koridor Bulevara kralja Aleksandra morali biti uključeni u mrežu metroa u najranijim fazama. Prva faza razvoja metroa, dužine oko 13 kilometara, prema dokumentu ‘Studija 1981.’ povezuje sve ove tačke“, navodi se u primedbi.

Istakli su i da je pokrivenost centra starog dela grada metro stanicama „slaba čak i u završnim fazama razvoja“, kao i da je i taj deo obuhvaćen studijom iz 1981. godine, gde su definisane stanice Kalemegdan, Trg republike, Terazije, Skupština i Tašmajdan.

GRF je naglasio da trenutno predložene trase metroa „nisu u saglasnosti“ sa važećim Generalnim urbanističkim planom grada.

Fakultet ističe da je od 2019. godine u više navrata, kroz institucije sistema, iznosio svoje kritičko mišljenje prema predloženom rešenju beogradskog metroa.

„Gradjevinski fakultet Univerziteta u Beogradu je ponosan na svoje nastavnike koji su dali veliki stručni i naučni doprinos razvoju projekta beogradskog metroa još od prvih studija izradjenih sredinom prošlog veka. Čvrsto smo uvereni da je gradu Beogradu metro neophodan, kao sistemsko rešenje za preopterećenu saobraćajnu infrastrukturu, koja odavno nije u mogućnosti da prati planirani razvoj grada“, naveli su iz GRF.

Cela primedba na Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beograd sa elementima detaljne razrade može se naći na zvaničnom sajtu GRF.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.