Jedan naš grad danas bio najzagađeniji u Evropi

U Beogradu je u 11 sati pre podne zagađenost vazduha iznosila 182 mikrograma suspendovanih čestica po kubnom metru vazduha.
Beograd je danas prestonica sa najzagađenijim vazduhom u Evropi.

Kako pokazuju merenja u realnom vremenu, u Beogradu je u 11 sati pre podne zagađenost vazduha iznosila 182 mikrograma suspendovanih čestica po kubnom metru vazduha.

Jedini zagađeniji grad u Evropi je italijanska Breša, gde je izmereno enormnih 615 mikrograma čestica po kubnom metru.

Stepen zagađenja koji je registrovan u Beogradu spada u nezdrave, što znači da svi stanovnici mogu da osete zdravstvene tegobe, dok kod osetljivijih osoba mogu da izazovu i ozbiljne zdravstvene simptome.

U istoj zoni nezdravog vazduha nalazi se još ukupno osam gradova u celoj Evropi, u kojima se beleži zagađenost od 152 do 170 mikrograma po kubnom metru, među kojima su Zenica, Sofija, po jedan grad u Austriji i Ukrajini, kao i četiri grada u Poljskoj.

Interesantno je da je visoka zagađenost vazduha u Beogradu iako je temperatura vazduha prilično visoka i nije počelo grejanje.

Visoka koncentracija suspendovanih čestica u vazuduhu može biti posledica sagorevanja ogreva u pećima, rad motora automobila i industrijskih postrojenja.

Suspendovane čestice sastoje se od dima, čađi, prašine, soli, kiselina i metala.

Prosečna vrednost ne bi trebalo da prelazi 50 mikrograma po kubnom metru.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.