U trendu

Kentkart podneo krivičnu prijavu zbog 70 miliona dinara štete za budžet Beograda

Budžet Beograda je zbog uklanjanja validatora iz vozila gradskog prevoza oštećen za oko 70 miliona dinara, piše u krivičnoj prijavi u koju je portal N1 imao uvid, a koju je firma Kentkart podnela protiv čelnika dva preduzeća i gradskog sekretara za javni prevoz.

Kentkart, preduzeće sa kojim je Grad Beograd raskinuo ugovor o pružanju usluge naplate karata u javnom prevozu, podnelo je Višem javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv gradskog sekretara Sekretarijata za javni prevoz Radovana Kremića, direktora GSP Beograd Zorana Šarca i direktora novog komunalnog preduzeća JKP Naplata prevozne usluge Beograd Slavena Andrića.

Razlog je, kako se navodi, što su „odgovorni za javni prevoz grada Beograda, u uračunljivom stanju, svesni svoga dela i njegove zabranjenosti… iako su bili svesni da usled njihovog postupanja može nastupiti teža povreda prava drugog i imovinska šteta nakon što su 12. maja 2023. dali usmeni nalog NN licima da uklone validatore iz vozila GSP, čime su onemogućili dalju naplatu usluge prevoza“.

Dodaje se da je usled takvog postupanja nastupila šteta i to za budžet Grada Beograda u iznosu od oko 70 miliona dinara na ime nenaplaćenih karata za prevoz putnika i za Kentkart u iznosu od oko 5,5 miliona dinara, na ime pripadajuće provizije po ugovoru o javno privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu putnika u Beogradu.

U obrazloženju krivične prijave pojašnjava se kako se došlo da obračunate štete od 70 miliona dinara.

Kako navodi N1, osnov su informacije koje je uprava Kentkarta dobila od kontrolora karata, zatim od vozača GSP – da se validatori „po nalogu osumnjičenih“ moraju ukloniti iz vozila do 16. maja, kao i brojne pritužbe putnika koji su uredno kupili karte za prevoz i bez obzira što poseduju novac na karticama za to namenjenim, njima nisu mogli da plate prevoz, niti su karte mogli da kupe na drugi način.

U krivičnoj prijavi se podseća da Grad Beograd, Sekretarijat za javni prevoz i Kentkart imaju potpisan ugovor o javno privatnom partnersku koji je Grad jednostrano raskinuo, o čemu je obavestio Kentkart 28. aprila 2023.

Ugovor se, podsećaju u prijavi „shodno zakonskoj i ugovornoj regulativi“ smatra raskinutim istekom otkaznog roka od 30 dana, tokom koga su „ugovorne strane dužne da poštuju odredbe ugovora, spreče nastanak štete, te da se staraju da istu umanje ako je nastanak štete izvestan“.

Taj rok, navodi se – ističe 28. maja 2023, kada se ugovor smatra raskinutim.

U prijavi se podseća da, po ugovoru, prihod ostvaren od „prodaje, naplate i kontrole naplate karata“ pripada Gradu Beogradu, dok Kentkartu pripada provizija od ostvarenog prihoda u iznosu od 7,79 odsto.

Kentkart je, navodi se, o uklanjanju validatora i posledičnom nastanku štete budžetu Grada Beograda obavestio Sekretarijat za javni prevoz 13. maja 2023, „ukazujući da je onemogućen u izvršavanju ugovornih obaveza u otkaznom roku, odnosno u naplati i kontroli karata za javni prevoz, te da se takvih postupanjem osumnjičenih pričinjava ogromna šteta za budžet Grada Beograda, pa i samog privatnog partnera“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.