U trendu

Kentkartu dodeljeno naplaćivanje karata u gradskom prevozu

BEOGRAD – Grad Beograd doneo je odluku da dodeli ugovor za eksploataciju i održavanje sistema za naplatu karata i upravljanje vozilima u javnom linijskom prevozu grupi ponuđača Kentkart koji je ponudio da taj posao radi za 8,79 milijardi dinara, sa PDV-om 10,55 milijardi.

U odluci gradskog Sekretarijata za javni prevoz objavljenoj na portalu javnih nabavki navodi se da se u konzorcijumu Kentkart, dve firme iz Istanbula i jedna iz Beograda.

Javni poziv za ovaj posao objavljen na kraju 2020. godine a do isteka roka – 25. februara stigla je i zajednička ponuda Bus Logika iz Požarevca i Pente iz Pule koji su ponudili da taj posao rade za 8,9 milijardi dinara (10,68 milijardi sa PDV-om).

Ova ponuda je odbijena jer je prema oceni komisije neprihvatljiva pošto nije u skladu sa zahtevima iz konkursne dokumentacije.

Navedeno je da nije dostavljeno sredstvo obezbeđenja za ozbiljnost ponude – bankarska garancija, te da ponuđač ne ispunjava finansijski, ekonomski, tehnički, i stručni kapacitet.

Posao dodeljen ugovorom obuhvata održavanje hardvera (opreme) koja je vlasništvu Grada Beograda, i softvera za koji Beograd ima pravo korišćenja, te usluge u vezi sa kontrolom putnika, organizovanja prodajne mreže, prodaje karata i dopuna, kao i izdavanje kartica.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.