Ministar: U Srbiji država posvećuje pažnju socijalnoj sigurnosti

U Srbiji država „posvećuje pažnju uspostavljanju osnovnih preduslova za postizanje što većeg stepena socijalne sigurnosti i za što potpuniju socijalnu uključenost posebno ranjivih društvenih grupa i pojedinaca“ – ocenio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Djordjević.

Povodom Svetskog dana stanovništva Djordjević je rekao da „želimo da jačamo socijalno odgovornu državu koja preuzima odgovornost da brine o gradjanima koji nisu u stanju da se brinu o sebi“.

To znači, nastavio je ministar, „stvaranje jednakih mogućnosti za sve, fer raspodelu dobara, medjusobnu solidarnost, poštovanje zakona, uvažavanje različitosti, uklanjanje prepreka sa kojima se ljudi suočavaju zbog svog pola, etničke pripadnosti, religije, razvoj empatije kod gradjana, borbu protiv siromaštva“.

Ministar je poručio i da je Srbiji potreban modernizovan sistem socijalne zaštite koji „procenjuje i predvidja potrebe najugroženijih grupa“ i omogućava im „blagovremeno pružanje kvalitetnih, održivih i pristupačnih usluga.

„U tom smislu već smo preduzeli odgovarajuće korake u pravcu uspostavljanja Registra Socijalna karta i informacionog povezivanja u cilju sagledavanja socioekonomskog statusa pojedinaca i porodica kojima je pomoć sistema potrebna“, naveo je Djordjević.

Ministar je konstatovao: „Uložili smo velike napore u cilju smanjivanje ekonomskih i socijalnih nejednakosti, obezbedjujući prava na novčana socijalna davanja“, i da je prethodnih nekoliko godina doneto više zakoni, strategija, akcionih planova i drugih akata iz oblasti socijalne i porodično-pravne zaštite, u interesu unapredjivanja kvaliteta života najranjivijih društvenih grupa.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.