Na 150 lokacija u Srbiji 24 miliona kubnih metara rudarskog otpada

Od 250 istraženih lokacija širom Srbije na čak 150 postoji rudarski otpad, kako je procenjeno, u ukupnoj količini od oko 24 miliona kubnih metara, saopšteno je danas u Boru.

Kako je rečeno na javnoj prezentacija projekta Katastar rudarskog otpada, osam timova inženjera i tehničara rudarske i geološke struke paralelno sa radom na terenu i istraživanjima, radili su i na razvijanju veb aplikacije katastra rudarskog otpada, koja je takodje predstavljena na skupu.

Tokom tri godine, navedeno je, projektni tim prikupio je, analizirao i klasifikovao podatke o aktivnim i napuštenim lokacijama rudarskog otpada u Srbiji.

Objedinjeni podaci skladišteni su u inventar koja čini katastar rudarskog otpada, a katastar je dostupan u formi knjige i veb aplikacije, i predstavlja važan korak u uspostavljanju odgovornog i održivog upravljanja rudarskim otpadom u Srbiji.

Projektni tim lider Piter Bajer rekao je da su istraživanja na terenu i analize završeni i da su sada u fokusu aktivnosti na izveštavanju.

„Predali smo izveštaje za 22 lokacije, dok na preostalih 19 izveštaja još uvek radimo. Prema kompletiranim izveštajima, napuštene lokacije rudarskog otpada u većini slučajeva imaju nepovoljan uticaj na površinske i podzemne vode“, rekao je Bajer.

Šef Odseka za rudarstvo Ministarstva rudarstva i energetike Dragana Jelisavac Erdeljan poručila je da se značaj tog projekta ogleda i u tome što Srbija imati objedinjene i sistematizovane podatke o lokacijama rudarskog otpada, uključujući količine i karakter rudarskog otpada, kao i kategoriju odlagališta i skrining uticaja na životnu sredinu i zdravlje.

Dodala je da će sa jasnijom slikom o otpadu i rezultatima laboratorijskih analiza Srbija imati kvalitetnu dokumentaciju za analizu mogućnosti za preduzimanje aktivnosti po pitanju sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.

Projekat je vredan 2,1 miliona evra i 90 odsto je finansiran od strane Evropske unije, a ostalo je sufinansirala Republika Srbija.

Prezentaciji u Boru prisustvovali su i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike i Delegacije Evropske unije u Srbiji.

(Beta)

4 komentara
 1. Anonimni

  DA, „sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.“ SLUČAJ RTK BOR i njegovoih jezera , ODLAGLIŠTA otrovnih „JALOVINA“ PRETI istočnoj Srbiji -ODAVNO, a tu je HIP PANČEVO i drugi HEMIJSKI KOMPLEKSI U Srbiji.##### POSTROJENJA ZA PREĆIŠČAVANJE FEKALNIH VODA U GRADU BEOGRADU, NOVI SAD, NIŠ,… SU PRIORITETI, „““““### SPALJUIVANJE ODPADNE AMBALAŽE , SORTIRANJE STAKLA, PRIKUPLJANJE OTPADNE ELEKTRONIKE, BATERIJA(Cd,Pb,…) , OPASNIH SIJALICA(sa gasom, živom,itd 🙂 , PRETI SRBIJI P R O P A S T, AKO ZAGADI PODZEMNE I NADZEMNE VODE,…, SAČUVAJMO PRIRODU ZA BUDUČNOST! POMOZI BOŽE SRBIJI! POMOZI…

 2. Anonimni

  DA, „sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.“ SLUČAJ RTK BOR i njegovoih jezera , ODLAGLIŠTA otrovnih „JALOVINA“ PRETI istočnoj Srbiji -ODAVNO, a tu je HIP PANČEVO i drugi HEMIJSKI KOMPLEKSI U Srbiji.##### POSTROJENJA ZA PREĆIŠČAVANJE FEKALNIH VODA U GRADU BEOGRADU, NOVI SAD, NIŠ,… SU PRIORITETI, „““““### SPALJUIVANJE ODPADNE AMBALAŽE , SORTIRANJE STAKLA, PRIKUPLJANJE OTPADNE ELEKTRONIKE, BATERIJA(Cd,Pb,…) , OPASNIH SIJALICA(sa gasom, živom,itd 🙂 , PRETI SRBIJI P R O P A S T, AKO ZAGADI PODZEMNE I NADZEMNE VODE,…, SAČUVAJMO PRIRODU ZA BUDUČNOST! POMOZI BOŽE SRBIJI!

 3. Anonimni

  DA, „sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.“ SLUČAJ RTK BOR i njegovoih jezera , ODLAGLIŠTA otrovnih „JALOVINA“ PRETI istočnoj Srbiji -ODAVNO, a tu je HIP PANČEVO i drugi HEMIJSKI KOMPLEKSI U Srbiji.##### POSTROJENJA ZA PREĆIŠČAVANJE FEKALNIH VODA U GRADU BEOGRADU, NOVI SAD, NIŠ,… SU PRIORITETI, „““““### SPALJUIVANJE ODPADNE AMBALAŽE , SORTIRANJE STAKLA, PRIKUPLJANJE OTPADNE ELEKTRONIKE, BATERIJA(Cd,Pb,…) , OPASNIH SIJALICA(sa gasom, živom,itd 🙂 , PRETI SRBIJI P R O P A S T, AKO ZAGADI PODZEMNE I NADZEMNE VODE,…, POMOZI BOŽE SRBIJI!

 4. Anonimni

  DA, „sanacije, remedijacije i rekultivacije odlagališta koja su kritična u pogledu zagađenja životne sredine i opasnosti po zdravlje ljudi.“

Napišite komentar