U trendu

Projekat 'EU podrška unapredjenju uslova života Roma' pomogao trećini romskog stanovništva …

Projekat „EU podrška unapredjenju uslova života Roma“, koji je finansirala EU a kofinansirala Vlada Srbije, sproveden je u 35 gradova i opština i Srbije, obuhvatajući više od 53.000 Roma, što čini 36 odsto od ukupnog broja romske populacije koja živi u Srbiji, rečeno je danas na predstavljenu rezultata projekta.

Kako je istaknuto, projekat je obuhvatao pripremu tehničke dokumentacije za odžrivo unapredjenje uslova stanovanja Romkinja i Roma u podstandardnim romskim naseljima, podršku lokalnim samoupravama prilikom konkurisanja za donatorska sredstva i unapredjenje lokalnih mehanizama za inkluziju Romkinja i Roma kroz podršku postojećim i formiranje novih mobilnih timova.

Ministar gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović podsetio je na težak položaj romske populacije u trenutnim ekonomskim uslovima i izrazio nadu da će projeket doprineti unapredjenju njihovog položaja.

„Aktivnosti ministarstva bile su usmerene na pripremu planske i tehničke dokumentacije za izgradnju socijalnih stanova za više od 300 romskih porodica, kao i putne i komunalne infrastrukture u 35 lokalnih samouprava u kojima je identifikovano više od 100 romskih naselja“, kazao je Momirović na konferenciji „EU i Srbija za bolje uslove života Roma“ na kojoj su predstavljeni rezultati projekta.

On smatra da je poruka koju Vlada Srbije šalje zajedno s evropskim partnerima veća i jača od toga.

„Romi će uvek biti deo ove države, naša braća i u budućnosti im dugujemo da učinimo napore kako bi se osećali kao stanovnici ove zemlje koji nemaju nikakve probleme u komunikaciji i životu“, rekao je Momirović.

Šef za saradnju Delegacija EU u Srbiji Nikola Bertolini ocenio je da je projekat pokazao koliko je važna integracije Roma, ali i drugih ranjivih grupa u društvo i istakao de je EU spremna da ulaže u takve projekte.

Naveo je da su romskoj populaciji „potrebne kuće, pristojni poslovi, obrazovanje mladih“, dodavši da „u Srbiji situacija po tom pitanju nije sjajna“.

„Procenat romske dece koja pohadjaju škole u Srbiji previše je nizak, što je neprihvatljivo, jer je obrazovanje prva stvar koju pojedinac mora da uradi kako bi postao deo društva“, rekao je Bertolini.

Kako je dodao, neophodno je i povećati i učešće Roma na tržištu rada kroz njihovo uključivanje u aktivne mere zapošljavanja.

„EU troši dosta sredstava na romsko stanovništvo i potrebno nam je da nam država bude dobar partner u procesu integracije. Zato koristimo ovakve i slične projekte koji bi u budućnosti trebalo da promene stvari“, rekao je Bertolini.

Pomoćnik ministra finansija u Sektori za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU Marko Jovanović podsetio je da su od 2017. godine do sada potpisani ugovori vredni 428 miliona evra iz pretpristupnih fondova EU – IPA.

„Trenutno smo na potpisivanju ugovora iz IPA 2018. i IPA 2019. dok je naredne godine planirano potpisivanje ugovora za sredstva iz fonda IPA 2020, koji donosi oko 120 miliona evra“, rekao je on.

Objasnio je da je na početku bilo poteškoća, jer je lokalnim samoupravama i ministarstvima trebalo vreme da naparave projekte i skupe dokumentaciju, ali ovaj projekat, kako je dodao,  pokazao da se administracija popravila, te da su projekti spremniji, kao i nadležni u ministarstvima da ih vode.

„Vrednost ovog ugovora bila je oko tri miliona evra, a cele grant šeme malo ispod sedam miliona evra. Napravljeno je ili rekonstruisano 185 stambenih objekata za više od 700 pripadnika romske populacije“, kazao je Jovanović.

Generalni sekretar Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) Nikola Tarbuk kazao je da se ta asocijacija godinama zalaže za razvoj lokalnih inkluzivnih politika za sve pojedince iz ranjivih i marginalizovanih grupa.

„Njasiromašnija i najugrošenija grupa u Srbiji  je romska zajednica. SKG se trudi da pomogne jačanju kapaciteta loklanih vlasti da odgovore na potrebe ove ugrožene zajednice“, rekao je on.

Podsetio je da su SKGO i KPMG, koji je na čeli konzorcijuma za sprovodjenje projekta, do sada imali kontinuiranu saradnju pa su tako pored ostalog saradjivali u izradi urbanističkih planova i projekata, projektno-tehničke dokumentacije za komunalnu infrastrukturu, kao i na izradi operativnih planova za mobilne timove za inkluziju Roma.

Dodao je da se jačanje kapaciteta lokalnih samouparava za dalje sprovodjenje politike inkluzije Roma nalazi visoko na listi prioriteta SKGO i deo je novog strateškog plana SKGO za perod 2022-2025. godine.  

Direktor projekta iz KPMG-a Aleksandar Bućić kazao je da je ključno za uspeh projekta bila saradnja nacionalnog i lokalnog nivoa vlasti u Srbiji, na čijem pospešivanju je radjeno tokom protekle tri godine.

„Naši stručjaci su u okviru ovog projekta pripremili 24 urbanistička i plansko-tehnička dokumenta, kao i 82 seta tehničke dokumentacije za socijalnu i komunalnu infrastrukturu lokalnih samouprava“, precizirao je Bućić.

Dodao je da je u okviru projekta formirano i sedam novih mobilnih timova za inkluziju Rojma.

„U okviru mentorske podrške podržan je veći broj aktivnosti u oblasti unapredjenja socijalne zaštite, obrazovanja, posebno predškolske dece, kao i zdravsttvene zaštite“, kazao je Bućić.

Korisnici projekta su Ministarstvo gradjevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, lokalne samouprave i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, a sprovodio ga je konzorcijum koji predvodi KPMG.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar