U trendu

RATEL: Usvojen novi Pravilnik o prenosivosti broja za usluge preko javnih komunikacionih mreža

 Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) donela je novi Pravilnik o prenosivosti broja za usluge koje se pružaju preko javnih komunikacionih mreža na fiksnoj lokaciji koji stupa na snagu 14. septembra 2022. godine, a primenjuje se od 1. avgusta 2023. godine, saopšteno je danas.

Do tog perioda primenjivaće se, kako je naveo RATEL, odredbe trenutno važećeg Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji.

Donošenju novog akta prethodila je analiza dosadašnje prakse u primeni važećeg pravilnika, pri čemu je uočeno da postoje uslovi za unapredjenje postupka prenosa broja kako bi se korisnicima olakšao i ubrzao postupak prenosa broja, a istovremeno operatorima pružila mogućnost da efikasnije sprovode proceduru prenosa broja iz jedne mreže u drugu.
Promene koje donosi novi pravilnik u odnosu na važeće odredbe odnose se, izmedju ostalog, na skraćenje rokova u procesu prenosa broja, zatim na preciznije definisanje odredaba u cilju smanjenja mogućnosti za različito tumačenje odredaba, posebno u delu koji se odnosi na odbijanje zahteva za prenos, kao i na propisivanje mogućnosti da se zahtev za prenos broja podnosi i elektronskim putem.

Za korisnike je najvažnije da je novim pravilnikom ukinuta mogućnost naplate prenosa broja od strane operatora primaoca, a na teret korisnika, mada je u praksi za korisnike i do sada postupak prenosa broja bio besplatan, kako u fiksnim tako i mobilnim mrežama.

Propisano je i da se zahtev za prenos broja može podneti i subotom, kao i sa tačno odredjenim datumom, a najviše 30 dana unapred. Za poslovne korisnike sa mnogo telefonskih brojeva važno je to da operatori imaju obavezu da dostave podatke o svim njihovim telefonskim brojevima, uz podatke o ugovoru i datumu isticanja ugovora za svaki od brojeva.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar