U trendu

Sednica Skupštine grada, na dnevnom redu i „Beogradska kartica”

BEOGRAD – Predsednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević zakazao je za danas osmu sednicu gradske skupštine.

Na dnevnom redu je Predlog odluke o projektu „Beogradska kartica”, koja će Beograđanima omogućiti korišćenje besplatnih usluga i sadržaja u oblastima kulture, sporta, obrazovanja, kao i drugim oblastima koje obezbeđuje grad Beograd.

Radi realizacije projekta grad Beograd će zaključiti ugovore sa privrednim subjektima, a sredstva za ostvarivanje projekta obezbeđuju se iz budžeta grada Beograda.

Odbornici Skupštine grada izjašnjavaće se i o Rešenju o davanju saglasnosti na konačan Nacrt sporazuma o raskidu ugovora o javno-privatnom partnerstvu u obavljanju delatnosti eksploatacije i održavanja sistema za naplatu karata i upravljanja vozilima u javnom prevozu putnika u Beogradu, kao i o Predlogu rešenja o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o radu Javnog komunalnog preduzeća „Naplata prevozne usluge Beograd”.

Prema ugovoru, a u skladu sa Odlukom Skupštine grada Beograda o osnivanju JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“, privatni partner je saglasan da prenese pravo korišćenja softvera koje ima na Grad i na JKP „Naplata prevozne usluge Beograd“.

Odbornici Skupštine grada razmatraće i Plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade II faze prve linije metro sistema, u kojoj je promenjen način vođenja trase, što je prouzrokovalo devijaciju trase u zoni od Pančevačkog mosta do naselja Mirijevo.

Ovim Planom detaljno se razrađuju nadzemne zone koje su namenjene izgradnji objekata metro sistema i nalaze se neposredno uz trasu ili na samoj liniji trase druge faze metro linije.

Skupština grada raspravljaće o Planu za izgradnju detaljne regulacije pešačko-biciklističke veze između ulice Omladinskih brigada i Ade Ciganlije, sa mostom preko reke Save, gradske opštine Novi Beograd i Čukarica.

U Skupštini grada navode da je jedan o prioritetnih ciljeva u okviru Strategije razvoja grada Beograda do 2027. godine Održiva urbana mobilnost, koju čine i pešačke i biciklističke staze.

Uloga planiranog mosta je da omogući kvalitetniju povezanost kako postojećih tako i planiranih biciklističkih staza na levoj i desnoj obali Save, koja se trenutno ostvaruje preko Brankovog i Mosta na Adi.

Time će se formirati koridor biciklističke mreže Zemun – Novi Beograd – Ada Ciganlija – Dorćol.

U Skupštini grada ističu da je učešće biciklističkog saobraćaja u Beogradu manje od 1 odsto i to uglavnom u rekreativne svrhe i nadaju se da će povećanje broja biciklističkih staza građanima omogućiti da više koriste biciklistički saobraćaj u svakodnevnom kretanju.

Ističu da je to zdravo i da doprinosi smanjenju emisije štetnih gasova.

Odbornici Skupštine grad izjašnjavaće se i o Odluci o uspostavljanju energetskog menadžmenta u Gradu Beogradu, kojom se određuju nosioci energetskog menadžmenta, uređuje se struktura zaduženih i odgovornih lica za realizaciju ciljeva.

Kao razlog za donošenje te odluke u Skupštini grada navode smanjenje troškova koji se podmiruju iz budžeta grada Beograda i povećanje korišćenja lokalnih resursa obnovljivih izvora energije i kombinovane proizvodnje toplotne i električne energije.

Odbornici Skupštine grada raspravljaće i o odluci o organizaciji i funkcionisanju Civilne zaštite na teritoriji Beograda, posebno u delu koji se odnosi na načela po kojima se postupa u sistemu smanjenja rizika od katastrofe, elementarne nepogode ili drugih opasnosti po živote građana Beograda.

Kao razlog za donošenje Odluke navodi se da će se time smanjiti rizik od katastrofa i elementarnih nepogoda, smanjiti rizik i poboljšati upravljanje u vanrednim situacijama, a sve u cilju prevencije, jačanja otpornosti i spremnosti grada Beograda za reagovanje na posledice od katastrofa.

Odbornici će se izjašnjavati i o Predlogu plana za postavljanje podzemnih kontejnera za selekciju otpada i reciklažu za teritoriju opštine Zvezdara, upoznati sa Izveštajem o realizaciji lokalnog plana upravljanja otpadom Grada Beograda za proteklu godinu, Izveštajem o realizovanim aktivnostima za smanjenje zagađenosti vazduha za proteklu godinu i Izveštajem o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana adaptacije na klimatske promene sa procenom ranjivosti.

Na dnevnom redu će biti i Predlog izmena i dopuna Programa uređivanja i dodele građevinskog zemljišta za 2023. godinu, kao i Predlog rešenja o saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog komunalnog preduzeća „Beogradski park”.

Odbornici će se izjašnjavati i o programima poslovanja i rebalansima za 2023. za pojedina javna preduzeća, kao i o izmenama ili dopunama osnivačkih akata ili statuta jednog broja javnih preduzeća i ustanova kulture.

Na dnevnom redu je i Predlog odluke o davanju saglasnosti za zasnivanje hipoteke i Predlog lokalnog akcionog plana zapošljavanja Grada Beograda za 2023. godinu.

Izveštaj o radu za 2022. godinu podneće i Služba za centralizovane javne nabavke i kontrolu nabavki.

Odbornici Skupštine grada razmatraće i više planova detaljne regulacije za područja delova Novog Beograda, Zvezdare, Surčina, Čukarice, Voždovca, Savskog venca.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar