TS: Treba uzeti u obzir preporuke ODIHR i za prethodne izbore, ne samo za decembarske

Transparentnost Srbija (TS) saopštila je danas da se Radna grupa Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR bavila samo preporukama koje su date posle izbora iz decembra 2023. godine, zanemarujući pri tom činjenicu da postoji i nekoliko desetina neispunjenih preporuka koje je Srbija dobila nakon prethodnih izbora.

„Među tim preporukama se nalaze i neke koje su od velikog značaja, poput postavljanja ograničenja troškova kampanje po jednom učesniku. U pogledu materijala koji su dostavljeni uz poziv na sastanak (radne verzije izmena i dopuna u pet zakona, u vezi sa sedam preporuka), TS je ukazala da nije jasno po kom kriterijumu je odlučeno da se zakonske intervencije ograniče upravo na te oblasti“, navodi se u saopštenju povodom sastanka Radne grupe Vlade Srbije za saradnju sa ODIHR.

TS navodi da radna verzija Zakona o sprečavanju korupcije sadrži predlog izmene samo jednog člana, koji se tiče objavljivanja odluka Agencije za sprečavanje korupcije,dok je njihov predlog da jasno bude razdvojeno vršenje javne funkcije i predizbornih partijskih aktivnosti.

„Prema predlogu amandmana koji je dostavila TS, promotivne aktivnosti javnih funkcionera tokom kampanje bi bile ograničene samo na ono što predstavlja izvršenje zakonskih obaveza, koje samo oni mogu da ispune“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je, u oblasti finansiranja kampanje, pored pomenutog ograničenja rashoda, TS dostavila konkretne predloge i za obezbeđivanje jednakih uslova za korišćenje javnih prostora, uvođenje obaveze prijavljivanja troškova oglašavanja koje plaćaju stranački funkcioneri, a ne njihove stranke, kao i za povećanje javnosti prihoda i rashoda kampanje dok ona traje.

U dostavljenim materijalima TS je ukazala i na brojna druga pitanja, između ostalog i na ranije podnetu inicijativu upućenu MUP za objavljivanje podataka o kretanju prebivališta, kako bi se ustanovilo u kojoj meri su građani, ranije prijavljeni u opštini u kojoj u decembru nije bilo lokalnih izbora, bili registrovani za glasanje u onim gradovima i opštinama u kojoj su se oni tada održali.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.