Vic trenutka

Direktor saopštava mladom službeniku:

Strašno mi je žao što moram da Vas otpustim, bili ste mi kao rođeni sin: lenj, bezobziran i nezahvalan.

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.