Vic trenutka

Pita učiteljica decu:

Znate li kako ste došli na svet?

Roda me je donela - kaže jedna devojčica.

Mene je poslala tetka iz Amerike - kaže druga.

Svi tako redom, a na kraju dođe red na malog Cigu:

E, učiteljice, mi smo tol'ka sirotinja da nas tata pravi sam!

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.