Vic trenutka

Kako udvostručiti cenu juga?

Lako, napuniš rezervoar!

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.