Vic trenutka

Igraju dva policajca fudbal i jedan pobedi. A drugi će na to:

Nije bilo fer, ajde da se ponovo podelimo!

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.