Vic trenutka

Sede dva zemljotresa, jedan mali i jedan veliki. Mali kaže:

Kad ja tresem, samo malo podrhtava zemlja, eventualno probudim nekog na desetom spratu solitera, a ti?

Veliki kaže:

Ja rušim solitere.

Mali pita:

A zemlja, je l' puca zemlja?

Veliki mu odgovori:

Rastvara se i guta sve pred sobom.

Mali će opet:

A talasi, ima li cunamija?

Naravno, sve kidaju - kaže veliki.

A žrtve, ima li žrtava?

Koliko ti duša ište.

Mali opet upita:

A na onoj skali, Rihterovoj, od jedan do osam koliki si ti?

Veliki odgovori:

Osam.

A mali će:

Na k... te nosam.

Svrha viceva nije omalovažavanje niti vređanje bilo koga, već isključivo humor i zabava.