Vic trenutka

Američki biznismen koji boravi u Moskvi vodi svoj dnevnik i ovako zapisuje:

1. dan

Danas sam pio s Rusima - zamalo nisam umro.

2. dan

Danas sam pio sa Srbima - bolje da sam juče umro.

Napomena: Upotrebite dugme Refresh kako biste videli novi vic.