U trendu

Kad zapeva donžuan

Dok u ravnici već uveliko vri od života, u planini u proleće tetreb gluhan započinje ljubavnu pesmu i svoje svadbene predstave. Njegova ljubavna pesma traje četiri do šest nedelja, sve dok bukva ne zazeleni. U vreme parenja petao ima nabrekle crvene ruže iznad očiju, bradu od perja i rese na prednjim nogama za lakše hodanje po snegu, a nakon pevanja one mu otpadaju. Dotad usamljeni tetrebi sakupljaju se na pevalištima koja postoje od davnina. Tamo gde nema mnogo tetreba, najsnažniji petao pokušava da zadrži pevalište samo za sebe. Na velikim pevalištima, gde ih ima mnogo, svaki petao ima svoje, manje pevalište. Često dolazi do krvavih borbi među mužjacima za ženke. Pevalište se obično nalazi na nekoj uzvišenoj steni ili grebenu, okrenuto istoku ili severoistoku.

Za svadbenu predstavu tetreb bira neku golu vodoravnu granu bora, jele ili breze, koja mu omogućava brzo kretanje napred-nazad. Ređe se predstava odigrava na zemlji. Tetreb peva ujutru, a u jeku parenja i uveče. Međutim, dešava se da su u toku parenja uslovi idealni za pevanje, a ono ipak izostane. Tetreb tada tačno predoseća promenu vremena i tada je to znak da će se ono pogoršati.

Svoju pesmu počinje oko jedan sat pre zore. Normalna pesma sastoji se od takozvanog škljocanja, kao kad neko pucketa prstom na kome je naprstak, a zatim se čuje jedan jedini jači, to jest dublji, zvuk – kao da je neko izvadio čep iz boce. Posle toga čuje se brušenje, zvuci poput onih koji se čuju kada se brusi oštrica kose. Ti zvuci slede jedan za drugim, u nekoliko povezanih nizova, a poslednji je razvučen. Brušenje traje svega nekoliko sekundi. U celini, to je nemuzikalna pesma koja se čuje na udaljenosti od stotinak metara.

Obično na početku pevanja, ređe u sredini, tetreb malo uzdiže i širi rep, a krila spušta i odmiče od tela. Prilikom brušenja šepuri sve perje, uzdiže i sasvim širi rep, a glavu grčevito ispruža napred. Ne pevaju svi petlovi uvek normalno, a pored pesme često se čuje i neki uvod koji liči na iskašljavanje. Najzanimljivija strofa tetrebove pesme je brušenje. Tada tetreb ne vidi i ne čuje, zatvori oči, a ušni otvor prekrije se kožnim naborom koji se napuni krvlju. Otuda mu i ime gluhan.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.