U trendu

Muški i ženski

Najnovija istraživanja dokazala su teoriju da se muški i ženski mozak razlikuju. Prve razlike mogu se otkriti već kod fetusa starih 26 nedelja. U toj fazi corpus callosum, most sačinjen od nervnog tkiva koji spaja levu i desnu hemisferu mozga, deblji je kod ženskog fetusa nego kod muškog. Taj deo mozga je i inače razvijeniji kod žena nego kod muškaraca. Izgleda da je ovo najbitnije kad je u pitanju ljudska sposobnost govora. Naime, dok je kod muškaraca, kada slušaju, aktivna samo leva hemisfera mozga, kod žena su, zahvaljujući pomenutom mostu, aktivne obe. Time se tumači što su žene veštije u korišćenju reči.

Što je više oblasti mozga uključeno kada je reč o nekoj od naših veština, samim tim će i ta veština biti rafiniranija – tako tvrdi doktor Dejvid Geri, profesor psihologije na Univerzitetu Misuri. Mozak muškaraca veći je od mozga žena za desetak procenata. On ima oko 6,5 puta više sive mase nego ženski. S druge strane, ženski mozak ima 9,5 puta više bele mase, koja povezuje različite oblasti mozga. Pored toga, temporalna oblast, kao i korteks preciznije su organizovani i veći kod žena. Time se objašnjava veća sposobnost žena da koriste jezik.

Pored toga što nam služi za razmišljanje, mozak je odgovoran i za naša osećanja. Kada je u pitanju sposobnost da se identifikuju ili kontrolišu osećanja, polovi se razlikuju. Žene brže i bolje identifikuju različite emocije. Takođe, one ih kontrolišu bolje nego muškarci. Tako tvrdi doktor Ruben Gar, neurolog s Univerziteta Pensilvanija. Gar je istakao da su oblasti mozga koje kontrolišu agresivnost i bes veće kod žena.

Iako postoje znatne razlike, još više je sličnosti između mozga muškarca i žene. Najveći broj oblasti u mozgu je identičan bez obzira na pol, a razlike se najčešće objašnjavaju evolucijom, jer su žene, kao slabije, morale da razviju drugačije sposobnosti nego muškarci.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.