U trendu

Stop

Saobraćajni znaci danas se nalaze na svim putevima širom sveta i služe da upozore vozače na opasnost, da obaveste o onome što ih čeka na saobraćajnici ili da istaknu neku zabranu.

Nekoliko hiljada godina unazad, mnogo pre pojave prvih automobila, postojali su znaci koji su ukazivali na pravac kojim treba ići. Izumeli su ih drevni Rimljani, a prvo su, prema nekim istorijskim podacima, korišćeni u novoosvojenim područjima Rimskog carstva. To su bili veliki kameni blokovi koje su Rimljani, dok su pravili nove puteve, koristili kao putokaze. Ove kamene gromade bile su preteče moderne signalizacije.

Znaci koji su korišćeni kao putokazi upotrebljavani su i kasnije, u stolećima koja su usledila, a naročito su postavljani pored puteva u srednjem veku i stolećima bližim modernom dobu. Ipak, prava i sistemska signalizacija počela je da se razvija tek sa proizvodnjom većeg broja automobila. Kada se na ulicama pojavilo mnogo vozila i kada su počele da se stvaraju prve saobraćajne gužbe, pokazala se realna potreba za uređenjem saobraćaja na putevima.

U devetnaestom veku pojavili su se i prvi saobraćajni znaci namenjeni biciklistima, a njihov broj je vrlo brzo porastao na četiri hiljade. Ovi znaci nicali su gotovo na svakom koraku, tako da su biciklisti vrlo brzo počeli da ih ignorišu. Početkom prošlog veka saobraćajni znaci su postavljani na svim većim saobraćajnicama u metropolama koje su počele da osvajaju automobili. Jedan od prvih znakova montiranih na ulicama koji su značili zabranu bio je onaj za obavezno zaustavljanje. Prema nekim podacima, ovaj znak pojavio se u Detroitu, u Americi, 1915. godine. Imao je belu pozadinu i na njoj je crnim slovima bilo napisano „stop“. Desetak godina kasnije, pozadina ovog znaka promenjena je u žuto, a još kasnije dobio je oblik osmougaonika. U godinama koje su usledile ovaj znak je još jednom promenio boju – dobio je crvenu pozadinu i bela slova.

U moderno doba saobraćajni znaci postali su nezaobilazni delovi saobraćajnica. Oni su isti u svim zemljama sveta i moraju ih poštovati vozači i svi ostali učesnici u saobraćaju. Pomoću ovih signala povećana je bezbednost u saobraćaju, a evidentno je da se nesreće dešavaju u slučajevima kada vozači ne poštuju saobraćajne znake.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.