U trendu

U Maleziji otkriven dosad čovečanstvu potpuno NEPOZNAT jezik

U malom selu, pokraj reke Pergau u Sungai Rualu, lingvisti su pronašli ljude koji govore jezikom koji je do sada njima bio nepoznat, prenose mediji u regionu.

Jezik se zove jedek i govori ga oko 280 ljudi.  Za ovo pleme bi se moglo reći da je u nekim stvarima i pogledima na život puno naprednije od mnogih razvijenijih kultura.

U ovoj zajednici vlada veća ravnopravnost polova nego u zapadnjačkim društvima. Ne odobravaju nasilje kao ni rivalitet među decom.

Upravo takav način života se odrazio i na njihov jezik u kojem ne postoje reči koje označavaju pojam posedovanja kao što su, na primjer, kupiti, prodati, pozajmiti ili ukrasti. Međutim, imaju mnogo reči koje označavaju razmenu, deljenje i saradnju.

Lingvisti Niklas Burenhult i Žoana Jeger sa Univerziteta Lund iz Švedske su otkrili ovaj jezik dok su proučavali jezik jahai na tom istom području. Istraživači su već odavno otkrili ovo pleme i njegovi članovi nisu u potpunosti izolirani od spoljašnjeg sveta. Mnogi ljudi i naučnici su ih posetili i proučavali, ali niko nije zabeležio da pričaju na dosad nepoznatom jeziku.

“Shvatili smo kako veliki deo ljudi u selu govore drugačijim jezikom. Koristili su foneme, reči i gramatičke strukture koje nisu postojale u jeziku jahai.”

Kako globalizacija sve više uzima maha, nepoznati jezici sve više izumiru. Trenutno se u svetu govori preko 6000 jezika, a od toga 40 posto jezika bi uskoro moglo potpuno nestati.

Prema mišljenu naučnika, u sledećih 100 godina najverovatnije je da više od polovine ovih jezika više neće postojati.