Antibiotici u voću i povrću

Neki ljudi mogu imati ozbiljne zdravstvene probleme nakon unosa voća i povrća koje je pri uzgoju tretirano antibioticima.

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay.com

Foto: PublicDomainPictures/Pixabay.com

Navodi se kao primer slučaj jedne američke desetogodišnje devojčice, koja je imala burnu alergijsku reakciju nakon što je pojela pitu od borovnica. Devojčica je inače bolovala od astme i pre toga imala sezonske alergije, kao i aergije na mleko i penicilin, ali lekarima ništa nije ukazivalo na alergiju na pitu od borovnica. Detaljnim ispitivanjem ustanovljen je uzrok alergije: borovnica iz pite sadržala je streptomicin, koji je tokom uzgoja korišćen za zaštitu od bakterija i gljivica.

„Koliko znamo, ovo je prvi izveštaj koji povezuje alergijske reakcije na voće tretirano antibiotskim pesticidima“, rekla je alergolog dr En Des Rošes, vodeći autor studije objavljene u izdanju časopisa „Anali alergije, astme i imunologije“.

Neke evropske zemlje zabranile su upotrebu antibiotika za uzgoj hrane, ali u SAD i Kanadi i dalje je dozvoljeno korišćenje antibiotika u poljoprivredne svrhe. Novi zakonski propisi u Americi verovatno će smanjiti nivo antibiotika u hrani, tako da će ovakvi incidenti biti ređi.

Stručnjaci upozoravaju da su ovakve alergijske reakcije veoma retke, ali da lekari, alergolozi i osoblje hitnih medicinskih ustanova treba da budu svesni tih mogućnosti i upoznaju se sa terapijom u takvim slučajevima.

Osobe koje znaju da burno alergijski reguju na neke alergene (posebno na penicilin) trebalo bi sa sa sobom uvek nose dozu epinefrina (adrenalina) i znaju kako da je upotrebe u vanrednim situacijama.

Upozorenje

Koliko je nama poznato, u Srbiji pojedini voćari, povrtari i uzgajivači cveća koriste antbiotike i kada treba i kada ne treba. Pored toga, kod nas se koriste i neka druga sumnjiva ili „na crno“ uvezena ili proizvedena biljna zaštitna sredstva. Zato bi trebalo poboljšati edukaciju poljoprivrednih proizvođača i staviti pod strogu zakonsku regulativu i kontrolu upotrebu antibiotika i drugih zaštitnih sredstava u poljoprivredi, jer, kao što se vidi iz navedenog slučaja, naše zdravlje i zdravlje naše dece može biti ugroženo i direktno i indirektno.

Ostavite komentar

Ostavite komentar