Aspartman – da li je štetan?

Evropska agencija za bezbednost hrane sprovela je ono što sama naziva „jednom od najsveobuhvatnijih procena rizika od aspartmana koja je ikada urađena“ i zaključila da je ovaj veštački zaslađivač bezbedan za konsumiranje sa trenutnim nivoima izloženosti.

Aspartman je intenzivan zaslađivač, oko 200 puta slađi od šećera, koji se koristi u bezalkoholnim pićima i drugim niskokaloričnim namirnicama ili proizvodima bez šećera već više od 25 godina. Poznat je i pod oznakom E951.

Aspartman je dosta optuživan da negativno utiče na zdravlje, a najčešće je dovođen u vezu sa navodnim rizikom od raka. Nakon opsežnog istraživanja, ustanovljeno je da je aspartman bezbedan za ljudsku ishranu. Jedini izuzetak su osobe koje pate od retkog genetskog oboljenja koje se zove fenilketonurija.

O istraživanju

Da bi obavila procenu rizika, Evropska agencija za bezbednost hrane sprovela je rigoroznu reviziju svih raspoloživih naučnih istraživanja o aspartmanu i njegovim proizvodima razgradnje u koju su bili uključeni kako ljudi, tako i životinje.

Kao rezultat toga, istraživači su odbacili potencijalni rizik da aspartman izaziva oštećenja gena i rak. Oni su zaključili da aspartman ne deluje šetno na mozak, nervni sistem i da ne utiče na ponašanje ili kognitivne funkcije dece i odraslih.

Što se tiče trudnoće, primećeno je da nema rizika po razvoj fetusa od izloženosti fenilalanina, koji nastaje kao razgrađeni proizvod aspartmana, prema važećim ograničenjima dnevnih unosa, sa izuzetkom žena sa fenilketonurijom.

Dnevni unos

Stručnjaci su zaključili da trenutni prihvatljiv dnevni unos aspartmana od 40 miligrama po kilogramu telesne težine – ne predstavlja razlog za zabrinutost. Ova količina ekvivalentna je unosu od 2800 miligrama za prosečnu odraslu osobu, dok za prosečno trogodišnje dete to iznosi 600 miligrama.

Međutim, to ne znači da svaki pojedinac treba da računa svoj unos aditiva kako bi bio siguran da se pridržava preporuka. Umesto toga, zakonom o aditivima treba precizirati kategorije namirnica u kojima se može koristiti aspartman i u kojim količinama.

Ove količine određuju se nakon razmatranja strukture potrošnje namirnica i verovatnoće prekoračenja preporučenog dnevnog unosa, u kombinaciji sa iznosom koji je stvarno potreban u namirnicama kako bi se dobio željeni efekat zaslađivanja. U slučaju aspartmana, odrasla osoba bi trebalo da konsumira 14 limenki pića bez šećera svakog dana kako bi dostigla preporučeni dnevni unos, pod pretpostavkom da je ovaj zaslađivač korišćen u piću u maksimalnom dozvoljenom nivou. U praksi, pića uglavnom koriste aspartman u kombinaciji sa drugim zaslađivačima, tako da je njegov nivo znatno niži.

Postoji jedna grupa ljudi koja ne može bezbedno da konsumira aspartman. Osobe sa nasleđenim zdravstvenim stanjem koje se zova fenilketonurija – zahtevaju striktno pridržavanje ishrane sa niskim sadržajem fenilalanina, jer nisu u stanju da ga efikasno metabolišu, što dovodi do akumulacije potencijalno štetnih nivoa.

Svi prehrambeni proizvodi koji sadrže aspartman jasno su obeleženi tako da ukažu na prisustvo fenilalanina, tako da oni ljudi koji imaju ovu bolest mogu izbeći konsumiranje tih proizvoda.

Napišite komentar

Najnovije iz rubrike