U trendu

Opasnost sredstava za čišćenje

Sredstva za čišćenje kuće sadrže i toksične supstance koje mogu uticati na zdravstvena stanja kao što su astma, alergije i rak, kaže se u izveštaju Radne grupe za zaštitu životne sredine u SAD.
Ova radna grupa ocenila je 2000 sredstava za čišćenje u domaćinstvu – od sredstava za pranje veša i sredstava za uklanjanje fleka do onih za čišćenje kupatila i podova. Proizvodi su bili ocenjeni ocenama od A do F (1 do 5) u zavisnosti od toga koliko su njihovi sastojci bezbedni i da li ih proizvođači obeležavaju kao toksične.
Rezultati
Prema izveštaju grupe, više od polovine proizvoda sadrži supstance koje štete plućima. U ostalim slučajevima, bilo je teško ustanoviti šta se nalazi u proizvodu jer su oznake na pakovanjima bile nepotpune. Smatra se da kompanije koje proizvode ovakva sredstva kriju dosta informacija o sastavu, a kupci bi ipak trebalo da znaju šta se u njima nalazi.
Na veliko iznenađenje istraživača, 93% proizvoda imalo je nepotpune liste sastojaka ili sastojci nisu bili precizno navedeni. Čak su i tzv. zeleni proizvodi imali nepotpune liste sastojka.
Proizvodi za čišćenje dobrim delom nisu regulisani zakonom. To je industrija koja ima svoju politiku. Jedino se od proizvođača zahteva da ako proizvod sadrži antibakterijsko sredstvo, na pakovanju bude navedeno o kom se antibakterijskom sredstvu radi.
Određeni napredak se ipak vidi, jer su neke kompanije, dok je ovaj izveštaj bio u izradi, počele da menjaju proizvode i pakovanja. Iako je bilo loših rezultata, bilo je i kompanija i proizvoda koji su bili ocenjeni najboljom ocenom. Među njima su se našli i tzv. zeleni proizvodi.
Istraživanje je trajalo 14 meseci, a za to vreme naučnici su upoređivali liste sastojaka na pakovanjima proizvoda i veb stranicama proizvođača sa podacima o toksinima u bazama podataka vlade, industrije i akademskim izvorima. Proučavali su medicinsku literaturu o zdravstvenim problemima i problemima zaštite životne sredine koji su povezani sa sredstima za čišćenje.
Upozorenja
Među ključnim otkrićima bile su sledeće stavke:

  • Oko 53% proizvoda sadržalo je sastojke koji štete plućima. Neki od sastojaka su benzalkonijum-hlorid, koji se može naći u nekim antibakterijskim sredstvima za čišćenje i izbeljivačima na bazi hlora.
  • Oko 22% sadržalo je hemijkalije koje se povezuju sa pojavom astme kod prethodno zdravih osoba.
  • Neki proizvodi koriste formaldehid, poznati karcinogen, kao konzervas ili se on oslobađa od konzervanasa koje sredstva za čišćenje sadrže.
  • Hemikalija dioksan, koja je najverovatnije kancerogenog tipa, često se nalazi u deterdžentima.
  • Hloroform, najverovatnije kancerogen, oslobađa se u isparenjima izbeljivača na bazi hlora.
  • Natrijum-borat ili boraks dodaje se u mnoge proizvode, a on može da izazove poremećaje hormona u organizmu.

Naučnici naglašavaju da neke proizvode treba u potpunosti izbegavati zbog njihovih sastojaka. To su neki osveživači vazduha, antibakterijski proizvodi, omekšivači rublja, otpušivači odvoda i odmašćivači za rerne. Čak i neki "zeleni" proizvodi mogli bi bolje da budu obeleženi, a među njima su i sredstva koja navodno ne štete okolini i neki proizvodi za bebe.
Određene kompanije naglasile su da se na poboljšanju obeležavanja uveliko radi i da će to u najskorijem roku biti regulisano. Drugi navode da nema dovoljno regulativnih srtandarda u industriji kućne hemije. Korisnici u Americi mogu proveriti kvalitet sredstava za domaćinstvo na sajtu radne grupe koja je vršila istraživanja, a kao druga opcija predlaže se izrada sredstava za čišćenje od namirnica, npr. vode i svetlog sirćeta.
Napomena
Preporučujemo vam da pročitate uputstva i upozorenja na proizvodima za čišćenje kako biste smanjili moguće štetne uticaje na zdravlje. Deca su najugroženija pa sredstva za čišćenje treba držati van njihovog domašaja, a kada se vrši čišćenje prostorija i upotreba hemikalija, decu treba udaljiti bar privremeno.
Savetujemo svima da koriste rukavice pri upotrebi hemikalija za održavanje higijene. Nikada ne boravite duže nagnuti nad hemikalijama ili u zatvorenim prostorijama koje su tretirane sredstvima za čišćenje!
Provetravajte prostorije koje čistite i nemojte sredstva za održavanje higijene koristiti u velikim količinama jer prevelika koncentracija svakako škodi. Nije preterano ako vas podsetimo da hemikalije držite dalje od artikala i tečnosti za ishranu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (1)