U trendu

Uticaj razvoda na decu

Do sada su već rađene studije o uticaju razvoda i odvojenosti od roditelja na emocionalne probleme i ponašanje dece. Nova švedska studija bavi se psihosomatskim simptomima dece: vrtoglavica, tuga, koncentracija, glavobolje i problemi sa spavanjem.

Istraživači su ispitali 150.000 dece uzrasta 12 i 15 godina. Uz metodu standardne procene, deca su ispitivana o psihosomatskim simptomima, kao i o tome da li su imala dovoljan džeparac, kao deca čiji su roditelji u braku.

Deca su grupisana na sledeći način:

  • deca koja žive sa jednim roditeljem
  • deca koja naizmenično žive sa roditeljima
  • deca koja žive sa oba roditelja

Nalazi studije otkrili su da devojčice imaju više psihosomatskih simptoma nego dečaci, mada istraživači kažu da devojčice češće i prijavljuju ove simptome nego dečaci.

Deca koja žive sa jednim roditeljem, a povremeno viđaju drugog roditelja, prijavila su najviše simptoma.

Deca koja žive u tradicionalnim porodicama prijavila su najmanje psihosomatskih simptoma.

Deca koja žive samo sa jednim roditeljem često ili uvek imaju psihosomatske simptome.

Studija ipak nije u stanju da ukaže na uzročno-posledičnu vezu rezultata.

Na kraju, istraživači ukazuju na još neke faktore, npr. stres dece koja žive u dva doma ponekad može imati pozitivan efekat i deca mogu biti, tj. ostati, bliska sa oba roditelja.