U trendu

Antibiotici nisu uvek potrebni

MRSA je skraćeni naziv za meticilin-rezistentni stafilokokusaureus (Meticilin rezistentni stafilokokus aureus), bakteriju koja je otporna na mnoge antibiotike, a izaziva brojne infekcije, naročito kod bolesnika koji se već nalaze na lečenju u bolnicama.
Nedavno su objavljena nova uputstva i preporuke za postupanje sa Meticilin rezistentni stafilokokus aureus infekcijom (u daljem tekstu MRSA).
MRSA infekcija je postala globalna zdravstvena pretnja za odrasle i decu, ali se pokazalo da antibiotici nisu potrebni za lečenje u svim slučajevima. Ove informacije su iznete u novim smernicama koje je objavilo Udruženje za infektivne bolesti Amerike (IDSA).
MRSA ili meticilin-rezistentni stafilokokusaureus je bakterija koju je teško pobediti klasičnim lekovima. Protiv ove bakterije najčešće se koriste razni antibiotici. Ona je odgovorna za oko 60% svih infekcija kože koje se pojavljuju u bolnicama. Bakterije MRSA napadaju organizam, izazivaju oštećenje kože i šire se na: pluća, krv, kosti, a mogu da dovedu do infekcija nervnog sistema i budu opasne po život.
Antibiotik vankomicin obično se prvi koristi za suzbijanje teške infekcije MRSA. Međutim, došlo je do rasprave o tome da li su antibiotici neophodni ili korisni za manje MRSA infekcije kože, kao što je običan čir. Prekomerna upotreba antibiotika u stalnoj lekarskoj praksi podstakla je rast opasnosti od rezistencije na antibiotike.
Smernice
Nove smernice koje je objavila IDSA pružaju prave autoritativne preporuke za tretman MRSA lekarima. Više medicinskih udruženja i institucija pregledalo je i odobrilo ove smernice.
Smernice se odnose na tretman:

  • MRSA infekcije kože i mekih tkiva kod nehospitalizovanih bolesnika
  • MRSA infekcije kože koje se uvek vraćaju ili ne reaguju na antibiotsku terapiju
  • MRSA infekcija koje su se proširile na pluća, kosti, zglobove, krv ili srce
  • novorođenčad zaraženu ovom bakterijom

Zaključak
U ovom dokumentu navedene su konkretne i detaljne preporuke medicinskom osoblju u pogledu korišćenja vankomicina i alternativnih antibiotika. Pored preporuka, ukazuje se na to da je potreban razvoj novih i boljih lekova za lečenje MRSA. Ono što je istraživanjima ustanovljeno, a u preporuci se ponovo potencira, jeste to da su prevencija kod zdravih osoba i nadzor obolelih najvažniji u suzbijanju komplikacija. Pokazalo se da su najbolja odbrana protiv MRSA infekcije često pravilno pranje ruku i dobra higijena prostorija.
Lekari su ti koji treba na osnovu dijagnoze i ostalih saznanja da procene koju terapiju treba da primene u svakom konkretnom slučaju, a najnovija istraživanja i saznanja u tome im sigurno mogu pomoći.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pošalji komentar