Biomarkeri za rak pluća kod pušača

Foto: Hans/Pixabay.com

Istraživači sa poznate Mejo klinike iz Ročestera u Sjedinjenim Američkim Državama dokazali su da određeni par proetina može biti uspešan prognostički biomarker za identifikaciju raka pluća u vezi sa konsumiranjem cigareta.
Protein pod nazivom ASCL1, povezan je sa povećanom ekspresijom RET onkogena, odnosno genoma koji izaziva rak.
„Nalazi su veoma interesantni, jer smo otkrili da lečenje može biti usmereno određenim lekovima. Ovaj par proteina predstavlja jasan biomarker za agresivne vrste adenokarcinoma, odnosno brzorastućih ćelija raka koje se nalaze u plućima pušača“, kaže vodeći istraživač Džordž Vasmacis, doktor molekularne medicine sa Mejo klinike.
Za ASCL1 je poznato da kontroliše razvoj neuroendokrinih ćelija, a ranije je takođe doveden u vezu sa regulacijom štitne žlezde i razvojem malih ćelija raka pluća, ali ne i sa rakom pluća koji je povezan sa pušenjem. Istraživanja su takođe pokazala da pacijenti sa ASCL1 tumorima sa visokim nivoom proteina RET onkogena imaju značajno manju stopu preživljavanja u odnosu na ASCL1 pacijente sa niskim nivoom RET proteina.
Kada su istraživači blokirali ASCL1 protein u ćelijama raka pluća koje vrše ekspresiju oba gena, nivo RET proteina se smanjio i usporen je rast tumora. To dovodi istraživače do verovanja da ovaj mehanizam može biti obećavajuća meta za potencijalne lekove i jak kandidat za dalja klinička ispitivanja.
Napomena
Nadamo se da će ovi nalazi biti od velike koristi narednih godina u borbi protiv raka i da će pomenute metode biti primenjivane i kod nas.

Ostavite komentar