U trendu

Blizina dalekovoda i rak

Do sada je urađeno dosta studija koje su razmatrale da li deca koja žive u blizini dalekovoda imaju povećane šanse od dobijanja raka.

Rezultati istraživanja su kontradiktorni. Neka istraživanja su otkrila da deca koja žive u blizini dalekovoda imaju veće šanse da dobiju leukemiju, što je najčešći oblik raka kod dece mlađe od 15 godina. Ipak, studije nisu bile u stanju da dokažu ili objasne zašto postoji veza između stanovanja u blizini dalekovoda i povećanog rizika od raka.

Istraživači su se bavili jednim od mogućih objašnjenja, odnosno teorijom “korona jona“. Ova teorija sugeriše da struja u vazduhu oko dalekovoda dovodi do promena koje proizvode čestice pod nazivom „korona joni“. One se pod uticajem vetra spajaju sa drugim supstancama u vazduhu, kao što je zagađenje od saobraćaja ili pušenja, pa se štetne supstance mogu naći u disajnim putevima dece, što bi moglo da poveća rizik od raka.

Kako bi saznali nešto više, istraživači su obratili pažnju na to da li izlaganje korona jonima može objasniti činjenicu da veći broj dece sa leukemijom živi u blizini nadzemnih električnih vodova.

Kako je sprovedena nova studija?

Istraživači su se osvrnuli na zaključke ranijih studija koje su se bavile zdravljem dece u Engleskoj i Velsu od 1962. i 2008. godine. Za potrebe nove studije, fokusirali su se na oko 7.300 dece koja žive do 600 metara od dalekovoda.

Procenili su izloženost svakog deteta korona jonima na osnovu napona najbližeg dalekovoda, koliko daleko deca žive od dalekovoda, procenjenog iznosa korona jona u vazduhu i informacija iz lokalnih meteoroloških stanica o prosečnoj brzini, pravcu i trajanju vetrova u blizini dalekovoda.

Šta kaže nova studija?

Studija je pokazala da izloženost visokim iznosima korona jona ne objašnjava zašto deca koja žive u blizini dalekovoda imaju veću šansu da dobiju leukemiju. Udaljenost stanovanja dece od dalekovoda bolje objašnjava ovu povezanost.

Koliko je istraživanje pouzdano?

U pitanju je studija modeliranja, što znači da su predviđanja zasnovana na mnogim pretpostavkama, na primer, o vremenu i količini korona jona u vazduhu. Istraživači su takođe nagađali o načinu kako se korona joni kombinuju sa zagađenjem vazduha i kako to može da utiče na organizam, ali to još uvek nije potpuno jasno. Pošto mnoge stvari nisu sigurne, teško je reći koliko je istraživanje pouzdano.

Šta to znači za nas?

Ova studija sugeriše da korona joni verovatno nisu razlog zašto deca koja žive u blizini dalekovoda mogu biti izložena većem riziku od razvoja leukemije, tako da je potrebno još istraživanja da bi se razrešila ova misterija.

Ako vaša porodica živi u blizini dalekovoda, istraživači ipak nude neke dobre vesti. Oni ukazuju na rezultate nedavnog istraživanja da veza između dečje leukemije i dalekovoda opada. Iako su istraživači 1960. godine otkrili dosta jaku vezu, 2000. godine veza nije pronađena.

Napomene

Istraživanje se bavilo samo jednim efektom blizine dalekovoda, a to su „korona joni“, dok drugi uticaji nisu razmatrani: elektromagnetno zračenje, ultrazvuk ili infrazvuk koji možda proizvode dalekovodi, posredni efekti zemlje, zidova i mašina u blizini dalekovoda…

Još jedno zapažanje možda ima veze sa tim da su deca u blizini dalkovoda ranije više obolevala od leukemije: sada se kuće i zgrade drugačije grade ili u okruženju ima i drugih novih uređaja koji „apsorbuju“ negativan uticaj dalekovoda…

Napišite komentar