U trendu

Bogatstvo i rizik od raka

Izgleda da se i zdravlje može kupiti, istina posredno – rezultati su skorašnjeg istraživanja. Neki karcinomi u Sjedinjenim Američkim Državama češći su među siromašnima, a drugi u bogatijoj populaciji.

U najsiromašnijim delovima zemlje, učestalost raka je generalno niža nego u bogatijim regionima, ali smrtni slučajevi od raka češći su kod siromašnog sloja stanovništva.

„Društveno-ekonomski status ne nalazi se u zdravstvenom kartonu, tako da ni nacionalne statistike o raku ne pokazuju u kom sloju stanovništva je veći rizik“, rekao je koautor studije Kevin Henri, asistent epidemiologije na „Rutgers School“ za javno zdravlje u Nju Džersiju.

Veći pristup skriningu za rano otkrivanje raka kod bogatih ljudi i češće rizično ponašanje među siromašnima – kao što je pušenje – mogu pomoći da se objasne neke razlike u broju obolelih od raka, kažu stručnjaci.

Rak kože (uobičajen među pacijentima obolelim od AIDS-a), tumori larinksa, rak grlića materice, rak penisa i rak jetre – javljaju se češće u najsiromašnijim četvrtima Amerike.

Siromašniji sloj stanovništva takođe ima više stope raka u vezi sa alkoholizmom, pušenjem i korišćenjem špriceva za drogiranje, što, gledano posredno, modifikuje i povećava faktore rizika od raka.

Pošto su stope pušenja veće u siromašnim oblastima, tamo je veća i učestalost raka izazivanog pušenjem duvana, rekao je dr Ahmedin Džemal, potpredsednik istraživanja nadzora Američkog udruženja za borbu protiv raka.

Karcinomi povezani sa seksualno prenosivim bolestima i lošom ishranom takođe su češći u najsiromašnijim četvrtima Amerike.

U najbogatijim oblastima Amerike (u bogatijem sloju društva) češći su rak štitaste žlezde, rak testisa, melanomi i drugi karcinomi kože.

Istraživači su koristili podatke o stopama siromaštva po naseljima gde žive pacijenati, tj. meru socio-ekonomskog statusa iz 16 država Amerike i iz Los Anđelesa. Podaci su preuzeti od Američkog biroa za popis („US Census bureau“).

„Mi smo koristili podatke za skoro tri miliona dijagnostikovanih slučajeva raka, u prostoru od oko 42% stanovništva SAD“, rekao je Henri. „To nam je omogućilo da obuhvatimo neke retke podatke o karcinomu među stanovništvom koji su retko korišćeni u ranijim istraživanjima. Generalno gledano, širina i dubina naše analize je bez presedana.“

Iako istraživači kažu da je povezanost između siromaštva i raka slaba, ipak za 32 od 39 vrsti karcinoma postoji značajna veza sa ekonomskim statusom. Četrnaest vrsta karcinoma češće je u siromašnim područjima i 18 vrsta je manje uobičajeno.

„Stope raka povezane sa ranim otkrivanjem i ranom dijagnozom povećavaju se sa povećanjem bogatstva. Takve vrste raka otkrivene su i dijagnostikovane zahvaljujući upotrebi savremene i skupe medicinske tehnologije – inače ne bi bile identifikovane“, rekla je koautor studije Recinda Šerman, menadžer programa u „Severnoameričkom udruženju centralnog registra za rak“.

Neke vrste raka, kao što je rak grlića materice, nedovoljno se rano otkrivaju i neblagovremeno leče (ili se čak ne registruju u zvaničnim podacima) u siromašnim područjima, veoma često usled nedostatka pristupa redovnom i kvalitetnom skriningu pacijenata (zbog nedostatka novca ili nepostojanja adekvatnog osiguranja koje bi pokrilo troškove skrininga).

Drugi primer je Kapošijev sarkom (kancer HIV-a) – veća je verovatnoća da pacijenti sa HIV-om potiču iz siromašnije sredine.

Dijagnoze raka dojke i raka prostate češće su u bogatijim sredinama zbog većeg pristupa mamografiji ili ultrazvučnim pregledima.

Redovan skrining pomenutih kancera omogućava njihovo rano otkrivanje i raniju terapiju i lečenje. To objašnjava zašto se kod siromašnih ljudi češće dijagnostikuje već uznapredovala faza karcinoma i zašto je kod njih veća smrtnost od raka.

Zaključci

Istraživači ukazuju na dve odvojene mogućnosti: da se broj nastalih slučajeva karcinoma smanji, a broj izlečenih pacijenata poveća.

  • Siromašnim slojevima stanovništva treba propagirati i omogućiti zdrav način života. To znači da stalno treba naglašavati važnost: dobre ishrane, redovne fizičke aktivnosti, održavanja normalne telesne težine i smanjenje broja aktivnih pušača (smanjenje pušenja).
  • Kroz obezbeđenje novca na nivou cele zemlje, reformu zdravstvenog osiguranja i stalne akcije i kampanje – siromašnijim slojevima društva treba obezbediti jeftinu zdravstvenu negu i dostupan redovni skrining za karcinom.

Ovi zaključci važe za Ameriku, ali i za naše uslove, jer svuda važe ista pravila: „Zdrav način života smanjuje rizik od mnogih bolesti, pa i od raka, a redovan skrining omogućava rano otkrivanje raka i njegovo uspešnije lečenje.“

Rezultati ovih istraživanja nedavno su objavljeni u internet izdanju časopisa „Cancer“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.