U trendu

Duvanski dim stvara probleme sa učenjem

Deca izložena duvanskom dimu češće imaju problema sa ponašanjem i učenjem nego deca koja su odrasla u domovima bez duvanskog dima – zaključci su novih naučnih istraživanja.
Kod dece izložene pasivnom pušenju uočene su češće pojave deficita pažnje, poremećaj hiperaktivnosti i poremećaj ponašanja; što je još gore, ova deca obično imaju dva ili više od navedenih poremećaja. Utvrđeno je da deca koja su izložena duvanskom dimu u kući imaju 50% veće šanse za dva ili tri neurobihejvioralna poremećaja. Vođa istraživanja bio je Hilel Alpert sa Harvarda, a rezultati su objavljeni u časopisu "Pedijatrija" (Pediatrics). U istom broju, ali u drugoj studiji, posmatrano je kako se reakcija dece na duvanski dim mogu predvideti i da li će dim i kako uticati na njihovo zdravlje.
Pasivno pušenje, učenje i problemi u ponašanju
Lekari odavno znaju da pasivno pušenje može negativno da utiče na zdravlje dece i da poveća rizik od bolesti disajnih organa, bolesti usta i uha. Ovoga puta istraživački tim je želeo da se osvrne na učenje i probleme u ponašanju dece. Analizirani su podaci iz 2007. godine. Telefonska anketa obuhvatila je više od 91.000 dece. Istraživači su bili fokusirani na 55.358 dece mlađe od 12 godina. Od 55.358, 6% je bilo izloženo duvanskom dimu. Roditelji su prijavljivali ako je njihovo dete imalo poremećaj ponašanja ili teškoće u učenju.
Upoređivani su rezultati dece u čijim se kućama pušilo, dece u čijim se kućama nije pušilo i poremećaji u ponašanju. Deca u sredinama u kojima se pušilo imala su 50% povećan rizik od poremećaja ponašanja i učenja, što je prilično velik procenat. Nalazi ne dokazuju uzroke i posledice, već pokazuju samo vezu. Tačni razlozi i uzroci povezanosti izlaganja dimu i poremećaja ponašanja nisu poznati – kažu istraživači. Studiju je podržao i institut iz Dablina (Tobacco Free Research Institute in Dublin).
Pasivno pušenje i osetljivost
U drugoj studiji, docent na Univerzitetu u Vašingtonu anketirala je 165 dece uzrasta od 8 do 13 godina, o reakciji na duvanski dim u kući. Nijedno od dece nije pušilo, ali su živela u kućama gde je najmanje jedna odrasla osoba pušač. Anketiranje je vršeno nekoliko puta kod iste dece tokom perioda od 12 meseci.
Kod dece je testirana podložnost pušenju i namera da uskoro zapale cigaretu. Ustanovljeno je da deca kojoj smeta duvanski dim ili im je muka od dima imaju manje šanse da budu podložna pušenju.
Pasivno pušenje i zdravlje dece: perspektiva
Rezultati navedenih istraživanja nisu iznenađujući, kaže Džon Banzhaf. Veza između pasivnog pušenje i poremećaja u ponašanju pronađena je i u drugim istraživanjima. To je još jedan od razloga da se nastavi borba da što više domova i institucija bude bez duvanskog doma.
Kampanje u razvijenim zemljama
Istraživači smatraju da hitno treba pozvati pedijatre i lekare da prijave vlastima roditelje koji puše u kući zato što će deca izložena duvanskom dimu imati u budućnosti ozbiljne zdravstvene probleme.
Stručnjaci smatraju da duvanski dim štetno utiče na zdravlje dece i da se prema tome treba odnositi isto kao kada su deca izložena azbestnoj prašini, benzenu, olovu ili drugim toksinima.
Naša stvarnost
Kod nas je borba protiv izloženosti duvanskom dimu tek počela, a mnogi se prema njoj odnose nemarno i potcenjivački. Zato treba da potenciramo istinu da pasivno pušenje negativno utiče na zdravlje, naročito na zdravlje dece.