U trendu

Elektronske cigarete – veća šteta nego korist?

Iz Velike Britanije stiže podatak da je prvi put od pojave i široke upotrebe e-cigareta na tržištu, broj aktivnih pušača manji od broja korisnika e-cigareta.

Na osnovu ankete procenjeno je da danas u Velikoj Britaniji ima 2,9 miliona korisnika e-cigareta, što je značajan napredak u odnosu na 2012. godinu, kada je bilo oko 700.000 korisnika.

Prema istraživanju, 52% pušača koji su prešli na e-cigarete prestalo je sa pušenjem duvana i duvanskih proizvoda. Sve osobe koje koriste elektronske cigarete kao razlog za prestanak pušenja navode lično zdravlje, kao i zdravlje osoba u okruženju (dece naročito).

Pokazalo se da svega 3% pušača nikada nije probalo da ostavi cigarete, dok je 45% njih probalo ili još uvek pokušava da zameni duvanske proizvode e-cigaretama. Ipak, pokazalo se da uprkos povećanju korisnika e-cigareta, broj korisnika u toku poslednje 2 godine lagano pada. Kao glavni razlog za takvo stanje istraživanje navodi nerazumevanje ljudi za zdravstvene prednosti e-cigareta u odnosu na duvanske proizvode.

Istraživanje pokazuje da samo 13% javnosti shvata da je e-cigareta mnogo manje štetna od duvanske cigarete. Čak se i broj pušača koji razumeju ovu razliku smanjio na 20% u odnosu na 31% u 2015. godini.

Februara i marta ove godine sprovedena je i onlajn anketa sa tačno 12.696 odraslih osoba koisnika e-cigareta. Pitanje je bilo da navedu tri glavna razloga zašto koriste e–cigarete a odgovori su bili:

  1. kako bi im pomogla u smanjenju pušenja (42%)
  2. kako bi uštedeli novac (36%)
  3. kako bi prestali sa pušenjem (32%)

Dokazi iz dosadašnjih istraživanja pokazali su da su e-cigarete mnogo bezbednije po zdravlje od duvana, ali takođe se pokazalo i da pušači svoje zdravlje ne stavljaju u prvi plan, bar dok ne ostave cigarete. Kasnije svi navode lično zdravlje kao razlog i ugalavnom postaju veći protivnici pušača i pušenja u odnosu na osobe koje nikada nisu pušile.

Na kraju istraživanje navodi da je totalni prestanak pušenja najbolji za opšte zdravlje organizma, ali ukoliko je to teško, i elektronska cigareta je mnogo bolja od duvana i duvanskih proizvoda.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.