Opaka epidemija uveliko hara i pogađa mlade

Upozoravajući rezultati jednog novog istraživanja iz Amerike donose frapantne podatke.

Upotreba heroina povećana je 5 puta u poslednjih 10 godine.

Ovoliko povećan broj može se smatrati epidemijom koja utiče na sve rase i slojeve društva u Americi. Najveći porast korišćenja heroina zabeležen je kod mlađe populacije bele rase. Kao najrealniji mogući razlog ovakovog stanja istraživanje navodi laku dostupnost narkotika. Smatra se da lekovi opijati dovode do velokog porasta zavisnosti, prelaska na heroin – fentanil (snažan sintetički opijat) i neretko vode do predoziranja i smrti.

Predoziranje drogom ubija dnevno oko 78 ljudi u Americi. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, samo u 2015. godini 33.000 ljudi umrlo je od predoziranja opojnim sredstvima, što je najviše u istoriji Amerike. Ranija istraživanja pokazala su da je na 79.000 ljudi procenat korisnika heroina bio manji za 1% u periodu 2001-2002. godine, a 2012-2013. je porastao na 2%.

Upotreba heroina široko je rasprostranjena među svim društvenim klasama, ali je najzastupljenija među manje obrazovanim i siromašnim građanima. Razlog za takvo stanje je nedostatak resursa za prevazilaženje problema u vezi sa heroinom pa mnogi odustaju od borbe i nastavljaju po starom.

Još jedan od razloga za povećanu upotrebu heroina jeste i veća ponuda sintetičkih opijata koji sadrže heroin. Procenjuje se da je 80% korisnika heroina počelo sa lekovima – opijatima. Među njima prednjače osobe bele rase koje su u priodu 2001-2002. godine u odnosu na 2012-2013. godine brojnije 2%. Kod ostalih rasa u Americi broj korisnika heroina u tom periodu se malo povećao. Ali ukupni rezultati govore da je korišćenje opojnih analgetika poraslo sa 36% 2001-2002. godine na 53% 2012-2013. prema zvaničnim podacima.

Problem analgetika-opijata kao predhodnica heroinske zavisnosti – u Americi potiče još od 1980. godine, kada je odobrena njihova primena radi ublažavanja jakih bolova kod određenih bolesti pa samim tim i kao terapija. Međutim, od tada pa do danas zabeležen je ogroman porast upotrebe analgetika-opijata, što je neizbežno dovelo do zloupotrebe tih lekova, a onda i do zavisnosti, predoziranja, pa i do povećanog broja smrtnih slučajeva.

Istraživanje navodi potrebu za nacinalnom kampanjom širokih razmera o opasnosti lekova opijata i heroina. Takođe, smatra se da kampanja treba da obuhvati i lekare koji prepisuju opijate i pacijente koji ih koriste jer probuđena svest može sprečiti trenutne poražavajuće podatke.

Ovi rezultati i našim zvaničnicima, lekarima i roditeljima treba da budu upozorenje jer se isti trend može očekivati i kod nas, naročito kod mladih osoba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.