U trendu

Kako smanjiti rizik od Alchajmerove bolesti?

Nova medicinska istraživanja govore da fizička aktivnost može smanjiti rizik i od Alchajmerove bolesti, i to za čak 50%.

Istraživanje je analiziralo rezultate skeniranja mozga i životne navike skoro 900 starijih osoba. Primećeno je da je bilo koja fizička aktivnost koja sagoreva kalorije (trčanje, rad u bašti, hod ili ples) povezana sa sivom materijom u mozgu. Više sive materije – znači zdraviji mozak i manji rizik od Alchajmerove bolesti.

Alchajmerova bolest je progresivni poremećaj mozga od kog danas samo u Americi boluje oko 1,5 miliona ljudi. Predviđa se i povećanje broja obolelih u narednih 30 godina – jer lek ne postoji.

Studija navodi da bi zbog nedostatka lekova i lečenja, fokus na Alchajmerovu bolest trebalo svesti na prevenciju.

Studija nije dokazivala direktnu uzročno-posledičnu vezu između fizičke aktivnosti i porasta sive materije mozga. Koristi od fizičke aktivnosti nisu novost, a konkretno u slučaju Alchajmera – ono što je dobro za vaše srce, dobro je i za vaš mozak. Neki vid vežbe trebalo bi da postane deo svačijeg životnog stila.

Međutim, postoje i oni ljudi kod kojih je primećen strah od umiranja, što u slučaju Alchajmera može biti još strašnije, jer se sa tom bolešću umire na dug, bolan i spor način. Kao dodatak, ova studija je prikupila podatke 876 starijih osoba od 65 i više godina. Procenjena posečna starost svih učesnika bila je 78 godina.

Učesnicima je urađeno merenje količine mozga magnetnom rezonancom i urađen je test pitanja o njihovoj memoriji i fizičkim aktivnostima. Fizičke aktivnosti podrazumevale su 15 različitih više rekreativnih nego fizičkih aktivnosti u toku dve nedelje.

Koristeći procenjen nedeljni rashod kalorija, istraživanje je otkrilo da je veća fizička aktivnost povezana sa većom sivom masom mozga u oblastima koje se odnose na pamćenje i učenje.

Neosporno je primećen manji rizik za Alchajmerovu bolest kod osoba sa boljom fizičkom aktivnošću. Fizička aktivnost bila je od koristi i kod 25% ljudi koji su imali blago oštećenje mozga.

Mišljenje studije je da bi ovi podaci mogli biti od koristi lekarima u savetovanju svojih pacijenata. Na kraju se navodi važnost pronalaženja aktivnosti koje vam odgovaraju i koje će vam pomoći da ostanete motivisani. To naročito važi za starije osobe jer im ta aktivnost može pomoći u smanjenju rizika od Alchajmerove bolesti, ali i za duži i zdraviji život.

Zaključak

Podsećamo na neka ranija istraživanja koja, kada uporedimo sa ovim, dobijamo zaključak: za starije osobe je veoma važan aktivan i raznovrstan društveni život, ali i fizičke i mentalne aktivnosti kao prevencija Alchajmerove bolesti.

Još članaka o Alchajmerovoj bolesti…

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.

Pogledaj komentare (1)